Selasa, 30 September 2014

PERKONGSIAN SOALAN PERCUBAAN SPM PERDAGANGAN 2014

MAKLUMAN

  • JIKA ADA GURU YANG BERMINAT UNTUK BERKONGSI MAKLUMAT (SOALAN PERCUBAAN SEKOLAH / DAERAH / NEGERI MASING-MASING):
    • SOALAN PERCUBAAN PERDAGANGAN KERTAS 2 DAN KERTAS 1 2014
    • SERTA JAWAPAN 2014 / NEGERI MASING-MASING
  • BOLEH EMELKAN KE ALAMAT : wadireha@yahoo.com
  • SAYA AKAN TERBITKAN  / KONGSIKAN BAHAN TERSEBUT BERSAMA SEMUA GURU / PELAJAR SELURUH MALAYSIA (MELALUI BLOG INI)
  •  SEMOGA ILMU YANG DIMANAFAATKAN AKAN MEMBANTU KITA BILA KITA TIADA NANTI

Isnin, 8 September 2014

Jawapan bagi Soalan Percubaan spm kertas 2 PERDAGANGAN 2014 , Batu Pahat, Johor

TOPIK PENTING SPM 2014 PERDAGANGAN K2 : BERDASARKAN ANALISA SPM 2004 HINGGA 2013
BAB 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN
·         H. K. Maslow
·         Cabang pengeluaran – P,P,KL / perdagangan
·         Faktor pengeluaran - BTMU
·         Sistem barter – masalah / kelemahan
·         Peranan usahawan – pada NEGARA /Masyarakat
·         Pengkhususan – PPKA / kelebihan
·         Keperluan & Kehendak – Beza
·         Jenis pengeluaran - L & TL

BAB 2: UNSUR KEPADA PERDAGANGAN
·         Perkaitan – Pengeluaran, perniagaan & perdagangan

BAB 3: PDN
·         RUNCIT & BORONG - Persamaan / Ciri-ciri
·         Jenis Perniagaan pdn – Runcit & Borong
·         Sebab – Pelanggan memilih Peruncit Kecil-kecilan
·         PERNIAGAAN  RUNCIT – klelebihan kepada PENGGUNA/Pelanggan
·         Peruncit Besar-besaran : Kelebihan kepada pengguna
·         PASARAYA – Pilihan pengguna / kelebihan
·         Jenis Peruncit – JUALAN LANGSUNG / KEKURANGAN  PADA PENGGUNA
·         Jualan Konsainan  - kelebihan
·          Ciri-ciri – KONSAINOR/KONSAINI
·         Kaedah Jualan – TUNAI / PRABAYAR / SEWA BELI
·         Bentuk Perniagaan – Francais
·         Peruncit tak Perlukan pemborong / pengambilalihan fungsi pemborong
·         Nota Debit / nota kredit
·         INVOIS
·         Dokumen Perniagaan – SEBUT HARGA
·         Syarat Angkutan
·         Syarat Serahan (angkutan dibayar) - Kesan pada peruncit
·         HITUNG – Diskaun Niaga / Hutang yang perlu dijelaskan.
·         HITUNG – jumlah faedah (belian Kredit) / kadar faedah setahun
  
BAB 4: PAB
·         Kepentingan PAB – pada pengguna
·         Beza – PAB & PDN
·         Cara mengatasi Halangan PAB
·         Inden Terbuka – Kebaikan
·         Invois konsular
·         Dokumen PAB
·         Jenis Perniagaan PAB – kenalpasti
·         Jenis Eksport – Nyata / Tak nyata.
·         Prosedur Import

BAB 5: IKS
·         Ciri-ciri IKS
·         Kegiatan IKS (FSLAPMEK)
·         Kepentingan / Sumbangan IKS – Pada masyarakat
·         Kaitan IKS & Ind. Berat – Pengaturan kontrak Khas / Subkontrak
·         Peranan Agensi Kerajaan –MARA

BAB 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN
·         Perkongsian / penswastaan
·         Milikan tunggal
·         Cara Memulakan Perniagaan (SAWFU)
·         Perkongsian - kekebihan
·         Pengendalian perniagaan – risiko / masa / sumber manusia / mklumat
·         Kelebihan : Tukar  Milikan, Sdn. Bhd à Bhd (awan)
·         Kelebihan ;  Tukar Milikan, kongsi à Sdn Bhd
·         Perbezaan – Sykt. SDN BHD & Sykt BHD

BAB 7: PELABURAN
·         Kelebihan / kekurangan - syer biasa
·         Kekurangan/ kelebihan -  syer keutamaan
·         CIRI-CIRI PELABUR
·         Jenis Pulangan Pelaburan – Pendapatan Semasa / Keuntungan Modal
·         Jenis Pulangan – SYER BONUS / DIVIDEN /
·         Jenis Pelaburan – A. Simpanan tetap (pelaburan) / harta tanah (rumah/bangunan)/unit amanah / amanah harta tanah / gilts.
·         Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melabur
·         Hitung - Jumlah Pendapatan – Dividen syer keutamaan / syer biasa / dividen / bonus
·         SYER BIASA & SYER KEUTAMAAN – beza

BAB 8: PERBANKAN
·         Pembiayaan – pinjaman/overdraf
·         Sebab –PERMOHOHAN PINJAMAN DITOLAK OLEH PIHAK BANK
·         Sebab - cek tendang
·         Cek Berpalang – ciri-ciri
·         Akaun Pelaburan (buat perbandingan-keuntungan)
·         Lakaran cek berpalang – lukiskan.
·         Kebaikan / kepentingan cek
·         Pihak yang terlibat dalam Cek – Penyuruh bayar / pesuruh bayar / penerima
·         Perkhidmatan lain - Kad Kredit - Kelebihan
·         Syarikat pajakan  / sykt. jaminan kredit
·         Jenis Perkhidmatan bank saudagar
·         Perbankan Islam – Prinsip MUDHARABAH/Bai-Bitahaman Ajil/Ijarah/
Ar-Rahnu

BAB 9 : INSURANS
·         Faktor yang menentukan - Bayaran Premium berbeza
·         Insuran Am – Ins. Kenderaan bermotor/ Ins.
·         Konsep Pengumpulan Risiko
·         faktor yang menentukan bayaran premium
·         Jenis Risiko – Boleh Insurans / tak boleh Insurans
·         Jenis Insurans Am – Ins. Kesihatan / perubatan / Insurans. Gadaian / insurans pendidikan / Ins. jaminan setia / Liabiliti Am / Ins. kebakaran Liabiliti majikan / Ins. Kecurian  / Ins. Kenderaan bermotor
·         Kegunaan/kelebihan - Insurans Hayat
·         Alasan – Tuntutan Ganti Rugi ditolak /
·         Prinsip Insuran – Penuh Percaya mutlak /. Indemniti (sumbangan/subrogasi)

BAB 10: PENGANGKUTAN
·         Peranan Pengangkutan
·         Peranan - Pengangkutan Laut
·         Kelebihan Pengangkutan laut
·         KELEBIHAN - KAPAL Karentan / KARGO /PUKAL
·         Tugas /peranan/FUNGSI - Lembaga Pelabuhan
·         Jenis Pengangkutan TIR – KELEBIHAN kepada pengeluar
·         Faktor pemilihan jenis Pengangkutan

BAB 11: KOMUNIKASI
·         Kepentingan – INTERNET / WEB/ TELEFAKS / E-MAIL / FAKS
·         Kelebihan Perkhidmatan – KURIER
·         PERKHIDMATAN  POS - datapos / beg berkunci / kiriman wang ekspres.

BAB 12 : PERGUDANGAN
·         Ciri Gudang yang Baik
·         Gudang Kerajaan
·         Gudang Pengilang
·         Penyetoran Sejuk
·         PERANAN – GUDANG PERUNCIT

BAB 13 : PROMOSI
·         Pengiklanan / Gaya tarikan Iklan
·         PUBLISITI – KELEBIHAN
·         Kelebihan Promosi Jualan
·         UNSUR CAMPURAN PEMASARAN 4P- Produk/HARGA/PROMOSI/AGIHAN
·         Media Iklan

BAB 14 : PERANAN KERAJAAN
·         Peranan – MARA / NPC
·         MARDI – Peranan
·         BERNAS – Peranan
·         UDA – Peranan
·         FAMA – peranan
·         Pelepasan cukai – taraf Perintis / elaun pelaburan semula
·         MATRADE – Peranan dari segi PROMOSI

BAB 15: KONSUMERISME
·         Tanggung jawab Pengeluar – pada MASYARAKAT
·         CARA/Amalan MEMBELI DENGAN BIJAK
·         Alasan -Tuntutan gantirugi - ditolak
·         Hak Pengguna / HAK-HAK Pengguna – hak mendapat keselamatan / Hak Mendapat Gantirugi / h. m. maklumat