Rabu, 29 April 2015

PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) : KPM (DOWNLOAD)DOWNLOAD : KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)TEMA HARI GURU 2015

Tema Hari Guru (1972 hingga 2015)

2015   Guru : Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak
2014   Guru : Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi
2013   Guru Malaysia: 1Aspirasi, 1Agenda
2012   Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara
2011   Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara
2010   Guru Pembina Negara Bangsa
2009   Guru Pembina Negara Bangsa
2008   Guru Cemerlang Negara Terbilang
2007   Guru Penjana Modal Insan Gemilang
2006   Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
2005   Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2004   Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2003   Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2002   Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2001   Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama
2000   Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan
1999   Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang
1998   Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
1997   Guru Bestari Sekolah Bestari
1996   Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
1995   Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
1994   Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1993   Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1992   Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
1991   Ke Arah Pendidikan Cemerlang
1990   Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera
1989   Guru Pembina Budaya Ilmu
1988   Guru Pengasas Budaya Membaca
1987   Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
1986   Pendidikan Teras Nasionalisme
1985   Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
1984   Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
1983   Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
1982   Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
1981   Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
1980   Pendidikan Teras Perpaduan Negara
1979   Murid Sejahtera Negara Jaya
1978   Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
1977   Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
1976   Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan
1975   Guru dan Pembangunan Negara
1974   Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi
1973   Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan
1972   Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

Ahad, 19 April 2015

ANTARA AKHLAK PELAJAR TERHADAP GURU


1. CINTA DAN KASIH 
 • Ada perasaan cinta dan kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik mereka, sekalipun sedikit sahaja ilmu dan pengetahuan yang dicurahkan oleh guru itu. 
 • Cinta dan kasih kepada guru akan mendapat keberkatan daripada Allah kerana guru adalah mulia di sisi Allah s.w.t.
 2. JAUHI RASA CURIGA 
 • Tidak wajar seorang murid menaruh perasaan curiga terhadap seorang guru, apalagi merasa benci dan marah terhadap sesuatu tindakan mereka, mungkin tujuan atau objektif dari tindakan guru belum difahami murid. 
 • Oleh itu jauhi perasaan benci kepada guru, kerana ia akan merugikan diri sendiri.
3. BERHUBUNG BAIK
 • Seorang pelajar hendaklah mempunyai hubungan baik dengan guru, bukan sahaja di sekolah , malah di luar sekolah. 
4. MENGHORMATI 
 • Pelajar yang menghormati guru sentiasa mengucapkan salam, serta mempamirkan air muka yang gembira dan ceria ketika bertemu danm bersua dengan guru mereka. 
5. MENGGUNAKAN SUARA PERLAHAN 
 • Semasa bercakap dengan guru, gunakanlah suara yang perlahan dan kurang bercakap.
 • Jangan gunakan suara yang nyaring melebihi suara guru mengakibatkan guru merasa tercabar dan dengan tindakan pewlajar. 
 • Ini mencerminkan sikap pelajar yang kurang sopan di hadapan guru. 
6. DIAM SERTA MEMAHAMI 
 • Semasa guru sedang bercakap, mengajar di dalam kelas, pelajar sewajarnya diam serta memahami apa yang disampaikan oleh guru. 
 • Hendaklah belajar dengan penuh minat dan tekun, Pelajar boleh bertanya sekiranya tidak memhami dan ada kemusykilan. 
7. BERTANYA 
 • Janganlah bertanya kepada guru yang sedang bercakap atau sedang mengajar, kecuali ada arahan daripada guru meminta pelajar bertanya tentang kemusykilan di akhir pembelajaran. 
8. MENGGUNAKAN PENGAJARAN 
 • Sebelum bertanya kepada guru. Pelajar hendaklah menggunakan sesuatu isyarat seperti mengangkat tangan terlabih dahulu.serta meminta izin untuk bertanya. 
9. MENGIKUT PENGAAN 
 • Pelajar mesti mengikuti sesi pembelajaran dari awal hingga akhir, kecuali ada sebab dan halangan pada masa tersebut , hendaklah berada dalam keadaan tenang suasana yang harmoni ketika berada dalam kelas dihadapan guru. 
 • Pelajar yang baik sentiasa mengelakkan diri dari ponteng kelas. 
 • Pelajar yang perihatin sentiasa ambil ingatan dengan menulis atau mencatat apa-apa pendapat atau pengajaran guru di dalam buku. 
11. MEMINTA KEIZINAN 
 • Jika hendak keluar kelas hendaklah meminta keizinan dari guru terlebih dahulu, 
12. BERTERIMA KASIH' 
 • Pelajar yang menghargai guru sentiasa tidak lupa untuk ber terima kasih kepada guru sesudah guru memberi pengajaran atau mengajar dan turut mendoakan mereka. 
 • Ini bertujuan memohon keberkatan ilmu yang disampaikan guru masa pembelajaran. "berterima kasih memohon keberkatan ilmu" 
13. MERENDAH DIRI 
 • Pelajar cemerlang selalu merendahkan diri dan tidak memanggil guru dengan namanya, tetapi menggunakan kata-kata dengan panggilan yang sesuai seperti cikgu, ustaz, ustazah , tuan guru dan sebagainya. 
14. MEMBANTU GURU 
 • Membantu guru dengan ikhlas 
15. MENGUNJUNGI GURU 
 • Elok mengunjungi guru pada hari raya, dan pada hari sambutan tertentu, begitu juga di kala waktu guru itu sakit. 
 • Pohonkanlah kemaafan dan nasihat mereka ketika berkunjung. 
16. MENGENANG JASA GURU 
 • Pelajar yang baik selalu mengenang jasa guru yang telah mencurahkan ilmu dan membimbing pelajar dengan penuh didikasi tanpa mengira penat dan lelah . 
17. MENYAMPAIKAN BERITA KEJAYAAN KEPADA GURU 

18. JANGAN MENYAKITI PERASAAN GURU 

19. BERTEGUR SAPA 

20. MENDOAKAN GURU 

21. MENCONTOHI AKHLAK YANG BAIK 
 • Contohilah akhlak yang baik terutama guru dan para ulama rabbani (ilmuwan yang patuh pada hukum Allah s.w.t dan rasul-Nya. melebihi diri mereka sendiri.
(rujukan:Akhlak pelajar cemerlang- Hasnan Kasan)ANTARA AKHLAK PELAJAR TERHADAP GURU 1. CINTA DAN KASIH Ada perasaan cinta dan kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik mereka, sekalipun sedikit sahaja ilmu dan pengetahuan yang dicurahkan oleh guru itu. Cinta dan kasih kepada guru akan mendapat keberkatan daripada Allah kerana guru adalah mulia di sisi Allah s.w.t. 2. JAUHI RASA CURIGA Tidak wajar seorang murid menaruh perasaan curiga terhadap seorang guru, apalagi merasa benci dan marah terhadap sesuatu tindakan mereka, mungkin tujuan atau objektif dari tindakan guru belum difahami murid. Oleh itu jauhi perasaan benci kepada guru, kerana ia akan merugikan diri sendiri. 3. BERHUBUNG BAIK Seorang pelajar hendaklah mempunyai hubungan baik dengan guru, bukan sahaja di sekolah , malah di luar sekolah. 4. MENGHORMATI Pelajar yang menghormati guru sentiasa mengucapkan salam, serta mempamirkan air muka yang gembira dan ceria ketika bertemu danm bersua dengan guru mereka. 5. MENGGUNAKAN SUARA PERLAHAN Semasa bercakap dengan guru, gunakanlah suara yang perlahan dan kurang bercakap. Jangan gunakan suara yang nyaring melebihi suara guru mengakibatkan guru merasa tercabar dan dengan tindakan pewlajar. Ini mencerminkan sikap pelajar yang kurangsopan di hadapan guru. 6. DIAM SERTA MEMAHAMI Semasa guru sedang bercakap, mengajar di dalam ke;las, pelajar sewajarnya diam serta memahami apa yang disampaikan oleh guru. Hendaklah belajar dengan penuh minat dan tekun, Pelajar boleh bertanya sekiranya tidak memhami dan ada kemusykilan. 7. BERTANYA Janganlah bertanya kepada guru yang sedang bercakap atau sedang mengajar, kecuali ada arahan daripada guru meminta pelajar bertanya tentang kemusykilan di akhir pembelajaran. 8. MENGGUNAKAN PENGAJARAN Sebelum bertanya kepada guru. Pelajar hendaklah menggunakan sesuatu isyarat seperti mengangkat tangan terlabih dahulu.serta meminta izin untuk bertanya. 9. MENGIKUT PENGAJARAN Pelajar mesti mengikuti sesi pembelajaran dari awal hingga akhir, kecuali ada sebab dan halangan pada masa tersebut , hendaklah berada dalam keadaan tenang suasana yang harmoni ketika berada dalam kelas dihadapan guru. Pelajar yang baik sentiasa mengelakkan diri dari ponteng kelas. 10. MENGAMBIL INGATAN Pelajar yang perihatin sentiasa ambil ingatan dengan menulis atau mencatat apa-apa pendapat atau pengajaran guru di dalam buku. 11. MEMINTA KEIZINAN Jika hendak keluar kelas hendaklah meminta keizinan dari guru terlebih dahulu, 12. BERTERIMA KASIH' Pelajar yang menghargai guru sentiasa tidak lupa untuk ber terima kasih kepada guru sesudah guru memberi pengajaran atau mengajar dan turut mendoakan mereka. Ini bertujuan memohon keberkatan ilmu yang disampaikan guru masa pembelajaran. "berterima kasih memohon keberkatan ilmu" 13. MERENDAH DIRI Pelajar cemerlang selalu merendahkan diri dan tidak memanggil guru dengan namanya, tetapi menggunakan kata-kata dengan panggilan yang sesuai seperti cikgu, ustaz, ustazah , tuan guru dan sebagainya. 14. MEMBANTU GURU Membantu guru dengan ikhlas 15. MENGUNJUNGI GURU Elok mengunjungi guru pada hari raya, dan pada hari sambutan tertentu, begitu juga di kala waktu guru itu sakit. Pohonkanlah kemaafan dan nasihat mereka ketika berkunjung. 16. MENGENANG JASA GURU Pelajar yang baik selalu mengenang jasa guru yang telah mencurahkan ilmu dan membimbing pelajar dengan penuh didikasi tanpa mengira penat dan lelah . 17. MENYAMPAIKAN BERITA KEJAYAAN KEPADA GURU 18. JANGAN MENYAKITI PERASAAN GURU 19. BERTEGUR SAPA 20. MENDOAKAN GURU 21. MENCONTOHI AKHLAK YANG BAIK Contohilah akhlak yang baik terutama guru dan para ulama rabbani(ilmuwan yang patuh pada hukum Allah s.w.t dan rasul-Nya. melebihi diri mereka sendiri. (rujukan:Akhlak pelajar cemerlang- Hasnan Kasan)

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
ANTARA AKHLAK PELAJAR TERHADAP GURU 1. CINTA DAN KASIH Ada perasaan cinta dan kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik mereka, sekalipun sedikit sahaja ilmu dan pengetahuan yang dicurahkan oleh guru itu. Cinta dan kasih kepada guru akan mendapat keberkatan daripada Allah kerana guru adalah mulia di sisi Allah s.w.t. 2. JAUHI RASA CURIGA Tidak wajar seorang murid menaruh perasaan curiga terhadap seorang guru, apalagi merasa benci dan marah terhadap sesuatu tindakan mereka, mungkin tujuan atau objektif dari tindakan guru belum difahami murid. Oleh itu jauhi perasaan benci kepada guru, kerana ia akan merugikan diri sendiri. 3. BERHUBUNG BAIK Seorang pelajar hendaklah mempunyai hubungan baik dengan guru, bukan sahaja di sekolah , malah di luar sekolah. 4. MENGHORMATI Pelajar yang menghormati guru sentiasa mengucapkan salam, serta mempamirkan air muka yang gembira dan ceria ketika bertemu danm bersua dengan guru mereka. 5. MENGGUNAKAN SUARA PERLAHAN Semasa bercakap dengan guru, gunakanlah suara yang perlahan dan kurang bercakap. Jangan gunakan suara yang nyaring melebihi suara guru mengakibatkan guru merasa tercabar dan dengan tindakan pewlajar. Ini mencerminkan sikap pelajar yang kurangsopan di hadapan guru. 6. DIAM SERTA MEMAHAMI Semasa guru sedang bercakap, mengajar di dalam ke;las, pelajar sewajarnya diam serta memahami apa yang disampaikan oleh guru. Hendaklah belajar dengan penuh minat dan tekun, Pelajar boleh bertanya sekiranya tidak memhami dan ada kemusykilan. 7. BERTANYA Janganlah bertanya kepada guru yang sedang bercakap atau sedang mengajar, kecuali ada arahan daripada guru meminta pelajar bertanya tentang kemusykilan di akhir pembelajaran. 8. MENGGUNAKAN PENGAJARAN Sebelum bertanya kepada guru. Pelajar hendaklah menggunakan sesuatu isyarat seperti mengangkat tangan terlabih dahulu.serta meminta izin untuk bertanya. 9. MENGIKUT PENGAJARAN Pelajar mesti mengikuti sesi pembelajaran dari awal hingga akhir, kecuali ada sebab dan halangan pada masa tersebut , hendaklah berada dalam keadaan tenang suasana yang harmoni ketika berada dalam kelas dihadapan guru. Pelajar yang baik sentiasa mengelakkan diri dari ponteng kelas. 10. MENGAMBIL INGATAN Pelajar yang perihatin sentiasa ambil ingatan dengan menulis atau mencatat apa-apa pendapat atau pengajaran guru di dalam buku. 11. MEMINTA KEIZINAN Jika hendak keluar kelas hendaklah meminta keizinan dari guru terlebih dahulu, 12. BERTERIMA KASIH' Pelajar yang menghargai guru sentiasa tidak lupa untuk ber terima kasih kepada guru sesudah guru memberi pengajaran atau mengajar dan turut mendoakan mereka. Ini bertujuan memohon keberkatan ilmu yang disampaikan guru masa pembelajaran. "berterima kasih memohon keberkatan ilmu" 13. MERENDAH DIRI Pelajar cemerlang selalu merendahkan diri dan tidak memanggil guru dengan namanya, tetapi menggunakan kata-kata dengan panggilan yang sesuai seperti cikgu, ustaz, ustazah , tuan guru dan sebagainya. 14. MEMBANTU GURU Membantu guru dengan ikhlas 15. MENGUNJUNGI GURU Elok mengunjungi guru pada hari raya, dan pada hari sambutan tertentu, begitu juga di kala waktu guru itu sakit. Pohonkanlah kemaafan dan nasihat mereka ketika berkunjung. 16. MENGENANG JASA GURU Pelajar yang baik selalu mengenang jasa guru yang telah mencurahkan ilmu dan membimbing pelajar dengan penuh didikasi tanpa mengira penat dan lelah . 17. MENYAMPAIKAN BERITA KEJAYAAN KEPADA GURU 18. JANGAN MENYAKITI PERASAAN GURU 19. BERTEGUR SAPA 20. MENDOAKAN GURU 21. MENCONTOHI AKHLAK YANG BAIK Contohilah akhlak yang baik terutama guru dan para ulama rabbani(ilmuwan yang patuh pada hukum Allah s.w.t dan rasul-Nya. melebihi diri mereka sendiri. (rujukan:Akhlak pelajar cemerlang- Hasnan Kasan)

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
ANTARA AKHLAK PELAJAR TERHADAP GURU 1. CINTA DAN KASIH Ada perasaan cinta dan kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik mereka, sekalipun sedikit sahaja ilmu dan pengetahuan yang dicurahkan oleh guru itu. Cinta dan kasih kepada guru akan mendapat keberkatan daripada Allah kerana guru adalah mulia di sisi Allah s.w.t. 2. JAUHI RASA CURIGA Tidak wajar seorang murid menaruh perasaan curiga terhadap seorang guru, apalagi merasa benci dan marah terhadap sesuatu tindakan mereka, mungkin tujuan atau objektif dari tindakan guru belum difahami murid. Oleh itu jauhi perasaan benci kepada guru, kerana ia akan merugikan diri sendiri. 3. BERHUBUNG BAIK Seorang pelajar hendaklah mempunyai hubungan baik dengan guru, bukan sahaja di sekolah , malah di luar sekolah. 4. MENGHORMATI Pelajar yang menghormati guru sentiasa mengucapkan salam, serta mempamirkan air muka yang gembira dan ceria ketika bertemu danm bersua dengan guru mereka. 5. MENGGUNAKAN SUARA PERLAHAN Semasa bercakap dengan guru, gunakanlah suara yang perlahan dan kurang bercakap. Jangan gunakan suara yang nyaring melebihi suara guru mengakibatkan guru merasa tercabar dan dengan tindakan pewlajar. Ini mencerminkan sikap pelajar yang kurangsopan di hadapan guru. 6. DIAM SERTA MEMAHAMI Semasa guru sedang bercakap, mengajar di dalam ke;las, pelajar sewajarnya diam serta memahami apa yang disampaikan oleh guru. Hendaklah belajar dengan penuh minat dan tekun, Pelajar boleh bertanya sekiranya tidak memhami dan ada kemusykilan. 7. BERTANYA Janganlah bertanya kepada guru yang sedang bercakap atau sedang mengajar, kecuali ada arahan daripada guru meminta pelajar bertanya tentang kemusykilan di akhir pembelajaran. 8. MENGGUNAKAN PENGAJARAN Sebelum bertanya kepada guru. Pelajar hendaklah menggunakan sesuatu isyarat seperti mengangkat tangan terlabih dahulu.serta meminta izin untuk bertanya. 9. MENGIKUT PENGAJARAN Pelajar mesti mengikuti sesi pembelajaran dari awal hingga akhir, kecuali ada sebab dan halangan pada masa tersebut , hendaklah berada dalam keadaan tenang suasana yang harmoni ketika berada dalam kelas dihadapan guru. Pelajar yang baik sentiasa mengelakkan diri dari ponteng kelas. 10. MENGAMBIL INGATAN Pelajar yang perihatin sentiasa ambil ingatan dengan menulis atau mencatat apa-apa pendapat atau pengajaran guru di dalam buku. 11. MEMINTA KEIZINAN Jika hendak keluar kelas hendaklah meminta keizinan dari guru terlebih dahulu, 12. BERTERIMA KASIH' Pelajar yang menghargai guru sentiasa tidak lupa untuk ber terima kasih kepada guru sesudah guru memberi pengajaran atau mengajar dan turut mendoakan mereka. Ini bertujuan memohon keberkatan ilmu yang disampaikan guru masa pembelajaran. "berterima kasih memohon keberkatan ilmu" 13. MERENDAH DIRI Pelajar cemerlang selalu merendahkan diri dan tidak memanggil guru dengan namanya, tetapi menggunakan kata-kata dengan panggilan yang sesuai seperti cikgu, ustaz, ustazah , tuan guru dan sebagainya. 14. MEMBANTU GURU Membantu guru dengan ikhlas 15. MENGUNJUNGI GURU Elok mengunjungi guru pada hari raya, dan pada hari sambutan tertentu, begitu juga di kala waktu guru itu sakit. Pohonkanlah kemaafan dan nasihat mereka ketika berkunjung. 16. MENGENANG JASA GURU Pelajar yang baik selalu mengenang jasa guru yang telah mencurahkan ilmu dan membimbing pelajar dengan penuh didikasi tanpa mengira penat dan lelah . 17. MENYAMPAIKAN BERITA KEJAYAAN KEPADA GURU 18. JANGAN MENYAKITI PERASAAN GURU 19. BERTEGUR SAPA 20. MENDOAKAN GURU 21. MENCONTOHI AKHLAK YANG BAIK Contohilah akhlak yang baik terutama guru dan para ulama rabbani(ilmuwan yang patuh pada hukum Allah s.w.t dan rasul-Nya. melebihi diri mereka sendiri. (rujukan:Akhlak pelajar cemerlang- Hasnan Kasan)

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

CIRI CIRI SEORANG PELAJAR CEMERLANG


mempunyai sahsiah dan peribadi yang unggul
 • Seorang pelajar yang mempunyai peribadi yang unggul akan sentiasa menjaga hubungan baik sesama manusia tidak kira ketika bersama keluarga, guru mahupun rakan-rakan.
 • Sebagai contoh, pelajar yang cemerlang sentiasa menghormati dan menyayangi guru mereka. 
 • Mereka juga sentiasa berlapang dada untuk membantu rakan-rakan dalam pelajaran. Sifat sombong dan angkuh tidak pernah wujud dalam kamus hidup seorang pelajar yang cemerlang. Mereka sentiasa mengamalkan sikap bermurah hati dan tidak pilih kasih dalam pergaulan dengan membeza-bezakan bangsa, agama dan prestasi akademik kerana menyedari bahawa setiap manusia adalah sama di sisi Allah. 
 • Sahsiah dan peribadi pelajar yang cemerlang yang unggul disenangi oleh orang di sekelilingnya kerana mereka tetap bergaul mesra kerana tidak bersikap seperti kera sumbang. 
 • Oleh itu, jelaslah bahawa pelajar cemerlang mempunyai sahsiah dan peribadi yang unggul
sentiasa mengikut ajaran agama
 • Setiap agama di dunia ini menganjurkan manusia melakukan kebaikan tidak kiralah agama Islam, Kristian, Hindu mahupun Buddha. 
 • Pelajar yang cemerlang sentiasa menjadikan agama sebagai panduan hidup. Agama menjadi landasan yang paling ampuh dalam membentuk diri pelajar yang cemerlang seperti kata seorang cendekiawan, permulaan hidup seseorang manusia adalah mengenal Tuhan dan agamanya. 
 • Pelajar yang cemerlang akan sentiasa mempunyai nawaitu yang suci dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka. Sebagai contoh, seorang pelajar Islam yang cemerlang sentiasa menunaikan tanggungjawabnya terhadap Allah iaitu dengan menunaikan solat serta sentiasa berdoa untuk mencapai kejayaan. 
 • Oleh itu, jelaslah bahawa agama menjadi pegangan pelajar yang cemerlang agar mereka tidak terpesong daripada matlamat sebenar hidup di dunia ini serta seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
menyedari hakikat bahawa masa itu emas dan tidak mensia-siakan setiap saat yang dimilikinya
 • sentiasa mengisi masa terluang dengan melakukan pelbagai aktiviti yang berfaedah seperti membaca buku, mengulang kaji pelajaran, dan beriadah. 
 • Mereka juga menyediakan jadual aktiviti harian yang fleksibel agar aktiviti yang mereka lakukan seimbang daripada aspek jasmani dan rohani. 
 • Penyediaan jadual aktiviti harian amat penting bagi memastikan pelajar tidak hanya menghabiskan masa selama 24 jam di meja belajar sahaja. Pelajar yang cemerlang juga sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan mereka dengan membaca buku sekiranya mempunyai masa yang terluang. Hal ini demikian kerana, mereka menyedari melalui pembacaan, mereka akan dapat meluaskan horizon pemikiran mereka dan seterusnya menjadikan diri mereka seorang pelajar yang cemerlang. 
 • Mereka juga sentiasa menyiapkan setiap tugasan yang diberi dan tidak menangguhkannya. Mereka juga tidak mengamalkan sikap seperti pahat dengan penukul dalam proses menuntut ilmu. 
 • Oleh hal yang demikian, jelaslah kepada kita semua bahawa pelajar yang cemerlang sentiasa bijak dalam mengisi setiap saat dan minit dalam kehidupan mereka agar tidak berakhir dengan penyesalan.
sentiasa memberikan tumpuan ketika guru sedang mengajar
 • perhatian dan tumpuan yang diberikan menjadi salah satu medium pembentukan pelajar yang cemerlang di samping meningkatkan pemahaman mengenai subjek yang dipelajari. Sebagai contoh, seseorang pelajar haruslah memberi sepenuh perhatian dan fokus ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. 
 • Mereka harus menghargai setiap detik waktu dalam proses tersebut kerana masa itu ibarat pedang, jika kita tidak memotongnya,maka ia akan memotong kita. 
 • Tumpuan dan perhatian pelajar di dalam kelas sahaja menjadi salah satu ciri pelajar cemerlang malahan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dalam sesuatu subjek yang dipelajari. Tambahan lagi, sekiranya mereka menerapkan ciri yang berikut dalam diri mereka, mereka akan disenangi oleh para guru. 
 • Para guru akan berasa senang hati ketika mengajar seterusnya memberi keberkatan kepada pelajar tersebut untuk memperoleh kejayaan dalam pelajaran, peperiksaan bahkan dalam kerjaya mereka pada masa akan datang. 
 • Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa pelajar yang cemerlang sentiasa memberikan tumpuan semasa guru sedang megajar di dalam kelas.
mempunyai wawasan hidup
 • wawasan hidup diperlukan supaya mereka sentiasa dapat mencapai segala cita-cita dalam hidup mereka. Sebagai contoh, mereka yang cemerlang sentiasa mempunyai sasaran dalam peperiksaan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. 
 • Selain itu, wawasan hidup mampu mengajar mereka erti berdisiplin dan bertanggungjawab dalam hidup berikutan mereka akan lebih teliti dan kreatif dalam menyusun masa belajar dan melakukan aktiviti seharian. 
 • Wawasan hidup merupakan ciri dominan pada diri pelajar cemerlang kerana apabila mereka berwawasan, mereka sentiasa berusaha gigih kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. 
 • Pelajar yang mempunyai wawasan juga lebih mengetahui hala tuju kehidupan serta tidak mudah berputus asa dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka mungkin menemui kegagalan dalam sesuatu perkara, mereka tidak akan mudah bersedih malahan menjadikan kegagalan tersebut sebagai batu loncatan untuk berusaha dengan lebih gigih pada masa hadapan. Wawasan hidup juga mampu menjauhkan diri daripada sifat menangguhkan kerja dalam kalangan pelajar cemerlang. 
 • Setiap pekerjaan haruslah dilakukan hingga selesai, bak kata peribahasa, alang-alang menyeluk perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Sifat negatif tersebut tidak akan lagi menjadi penghalang kepada diri mereka dalam menempa kejayaan hidup. 
 • Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa pelajar yang berwawasan merupakan pelajar yang cemerlang
sentiasa aktif melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum
 • melalui aktiviti kokurikulum di sekolah, bakat dan kebolehan para pelajar akan terserlah dan dapat terus digilap untuk mencapai kejayaan. Tamsilannya, para pelajar akan sentiasa melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang diadakan oleh unit beruniform, serta kelab dan persatuan seperti berkawad dan berkhemah. 
 • Dalam konteks ini, para pelajar bukan sahaja dapat menyihatkan tubuh badan mereka malah turut dapat mencerdaskan otak mereka kerana otak yang cerdas lahir daripada badan yang cergas. 
 • Para pelajar juga haruslah menyertai sebarang pertandingan bagi mengenal pasti potensi diri sama ada melalui unit beruniform mahupun akademik. Contohnya, pelajar yang cemerlang akan menyertai pertandingan yang dapat menguji minda serta pemikiran mereka seperti pertandingan perbahasan, forum dan catur. 
 • Oleh hal yang demikian, setiap pelajar perlu bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang dan seimbang.

E-BOOKS : RESEPI KEJAYAAN UNTUK PELAJAR

 1. RESEPI KEJAYAAN UNTUK PELAJAR (SIMPLE, BEKESAN DAN EFISIEN)
 2. TEKNIK MENJADI PELAJAR CEMERLANG 
 3. AKSARA KASIH : UNTUK PELAJAR
 4. TIP PELAJAR CEMERLANG 
 5. MEMBENTUK JATI DIRI REMAJA 
 6. SELUHUR BUDI GURU 
 7. KITAB ADAB-ADAB BELAJAR 

GRED MARKAH SPM

TAKWIN PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN TAHUN 2015 : LPM


PERDAGANGAN : TEKNIK BELAJAR DAN MENGINGAT DENGAN MUDAH

1.    Teknik 3M
 •  Bermaksud membaca, menghafal dan menulis semula.
 • Teknik sangat baik untuk subjek yang melibatkan fakta yang perlu diingat
 • Seperti perdagangan, ekonomi asas dan sebagainya
 • Memerlukan pelajar mengingatkan fakta-fakta tertentu
 • Membolehkan mereka menjawab soalan yang ditanya

2.     Menjawab soalan yang sama berulang kali (CONTOH SOALAN KOLEKSI SPM SEBENAR)
3.    Membina Peta Minda  (IKUT KAEDAH YANG PALING MUDAH / TERSENDIRI)
4.    10 Minit Sebelum Tidur
 • nota-nota (NOTA PADAT / PETA MINDA / KATA KUNCI ) dan bahan bacaan diletakkan berhampiran dengan tempat tidur.
 • Sebelum tidur,  dilihat sepintas lalu perkara-perkara penting
 • Sebagai persediaan menjelang peperiksaan (SPM)

5.    Susun nota Ikut Huruf Awalan (SUSUNAN IKUT BAB / TOPIK POPULAR)
6.    Sediakan Jadual Belajar
7.    Belajar Secara Berkumpulan  
8.    Membuat nota Ringkas 
9.    Pilih Masa Belajar Yang Sesuai
10. Gariskan isi-isi penting
11. Menjawab Soalan-Soalan KOLEKSI SPM SEBENAR (OBJEKTIF / ESEI)
12. Belajar Dengan Mereka Yang Lebih Tahu (rakan-rakan)
13. BelajarSedikit-Sedikit Tetapi Istiqamah
14. Mulakan dengan Yang Senang Dahulu Kemudian Baru Yang Susah
15. Pilihlah TOPIK Mengikut Keutamaan (TOPIK FOKUS / BUKAN SPOT)
16. Beri Tumpuan 100% Di Dalam Kelas (MASA PDP)
17. Membuat Latih Tubi Mengikut Topik
18. Catat Apa Yang Guru Sampaikan (BUAT KATA KUNCI / AKRONIM - untuk hafalan yang mudah)
19. Mulakan Dengan Bismillah
20. Solat Hajat semampunya / mohon hayat skor A+ semasa berdoa sepenuh hati)
21. Mulakan Dengan Doa 


semoga pelajar mendapat A+ dalam semua mata pelajaran spm 

....amin...

Ikhlas daripada : cikgu roswadi