Ahad, 23 Februari 2020

TEKNIK MENJAWAB DAN ANALISIS LENGKAP SOALAN ESEI KERTAS 2 (A,B,C) SPM SEBENAR TAHUN 2019

ANALISIS KERTAS 2: 3766/2
Bab
No soalan
Kata
Tugas
Rangka
Jawapan
Sub Tajuk /
Tugasan soalan
Maks
Mkh
Bahagian A (6 soalan / Jawab 5 soalan)

Tingkatan 4

1
1(a)
Mengapakah
5H
Kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan               
5m
1
1(b)(i)
Apakah
1F
Jenis pemilikan Perniagaan tunggal 
1m
1
1(b)(ii)
Jelaskan
4H
Kelebihan milikan tunggal perniagaan
4m
2
2(a)
Jelaskan
6H
peranan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam perniagaan.  
6m
3
2(b)
Terangkan
2F + 2H
ciri objektif Perniagaan
4m
3
3(a)
Jelaskan
4H
faktor luaran sesebuah Perniagaan yang boleh menyebabkan misi dan objektif perlu dinilai semula.
4m
4
3(b)
Jelaskan
3H
peranan pengurusan kewangan.
3m

3(c)
Jelaskan
3H
Proses komunikasi
3m
Tingkatan 5

1
4(a)
Jelaskan

3H
3H
Pengurusan sumber manusia dalam perniagaan
(i)    Membentuk persekitaran kerja
(ii)  Menggalakkan kreativiti dan inovasi

3m
3m
2
4(b)
Bezakan
4H
Sumber fizikal dan sumber teknologi
4m
3
5(a)
Jelaskan
4H
Prosedur yang perlu dipatuhi untuk mendapatkan sumber pembiayaan MARA.
4m
4
5(b)
Mengapakah
4H
penyata pendapatan penting kepada usahawan?         
4m
5
5(c)
Jelaskan
2H
semangat berpasukan sebagai satu ciri yang perlu ada pada seorang usahawan.
2m
6
6(a)
Jelaskan
3H
kesalahan yang sering dilakukan peniaga di bawah Akta Pendaftan Perniagaan 1956.            
3m
6
6(b)
Terangkan
4H
Kaedah promosi yang sesuai bagi produk
4m
7
6(c)
Jelaskan
3H
Kepentingan menyediakan rancangan Perniagaan.
3m
Bahagian B (3 soalan / Jawab 2 soalan)

Tingkatan 4

1
7(a)
Jelaskan
3H
Skala perniagaan Syarikat Pembinaan Orchid Sdn. Bhd.
3m

7(b)
Jelaskan
6H
Perkaitan antara saiz syarikat (Besar) dengan bentuk pemilikan Perniagaan (Sdn Bhd)
6m
2
7(c)
Bersetujukah & Kemukakan alasan anda.
1F + 5H
Matlamat baharu syarikat Syarikat Pembinaan Orchid Sdn.
               
6m
                                    Tingkatan 5

5
8(a)
Jelaskan
3H
Kelebihan Encik Imran sebagai usahawan kepada masyarakat.
3m
6
8(b)
Cadangkan
&
Kemukakan alasan anda
1F + 5H
saluran agihan yang berkesan untuk meningkatkan jualannya.
6m
6
8(c)
Terangkan
6H
strategi produk dan strategi harga yang perlu dilakukan oleh Encik Imran untuk meningkatkan jualannya.          
6m
4
9(a)(i)
Hitung
2H
nisbah semasa bagi Syarikat Berjaya Fesyen  Sdn. Bhd.

2m
4
9(a)(ii)
Kemukakan alasan anda.
(ulasan)
5H
Analisis  nisbah  semasa  di  (a)(i)  dapat  menyokong  syarikat  memohon pinjaman untuk mengembangkan perniagaan.
5m
3
9(b)
Terangkan
4F + 4H
jenis pembiayaan bank untuk syarikat menambah bilangan aset sedia ada.                                               
8m
Bahagian C (Kes)

Tingkatan 5

3
10(a)
Cadangkan
& Kemukakan alasan anda.
1F + 4H
bank yang patut dipilih oleh Syarikat Kasut Selesa Sdn. Bhd.
               
5m
Tingkatan 4

2
10(b)
Jelaskan
1F + 3H
gaya pengurusan pihak pengurusan Syarikat Kasut Selesa Sdn. Bhd
4m
3
10(c)(i)
Hitung
2H
kuantiti minimum kasut yang perlu dihasilkan oleh syarikat tersebut dalam situasi Titik Pulang Modal.
2m
3
10(c)(ii)
Lakarkan
3H
graf Titik Pulang Modal berkenaan.         
3m
3
10(c)(iii)
Lorekkan
2H
Dengan   menggunakan   graf   yang   sama,  lorekkan   kawasan keuntungan sekiranya  syarikat  ingin mengeluarkan  kasut  kesihatan  sebanyak 110 unit melebihi  Titik  Pulang  Modal.  
2m
4
10(d)
Pada Pendapat Anda & Mengapakah
4H
Pada pendapat anda, mengapakah pengurus kewangan tidak bersetuju dengan cadangan pengurus pemasaran (harga kasut tersebut dikurangkan)?  
4m