Isnin, 24 September 2012

TOPIK PENTING - SOALAN ESEI PERCUBAAN PERDAGANGAN - NEGERI-NEGERI LAIN 2012

\nya


TERENGGANU

BAHAGIAN  A:
1.       Maslow – Tahap tertinggi
Faktor Pengeluaran
Penkhususan Pengeluaran
Mengapa amalkan pengkususan
Nilai Faedah
Sumbangan usahawan – masyarakat
2.       Cabang pengeluaran – maksud perdagangan
Kepentingan – Perbankan & insurans kpda perniagaan
Faktor pertimbangan sebelum memilih salur agihan
Factor memulakan perniagaan
3.       Kira – Dividen, Bonus – Syer Biasa & Syer Keutamaan, jumlah pendapatan pelaburan
Kad kredit – kenapa pengguna berminat/kelebihan
Bank Negara Malaysia & Fungsi/peranan
Insuran -  Prinsip Insurans , Jenis Risiko
4.       Kelebihan – kapal kontena
Kelebihan – kapal karentan
Jenis perkhidmatan Mel - dokumen penting
Ciri Gudang yang baik
Jenis Gudang & Kelebihan/peranan Gudang Berbon
5.       Jenis media Elektronik dan kelebihan
Agensi Kerajaan – Mara / atasi masalah modal
       Akta Alam sekitar – atasi bau busuk
       Tanggugjawab pengeluar kepada masyarakat(penduduk)
       Amalan membeli dengan bijak

BAHAGIAN B:
6.       Fungsi peruncit kepada - Pelanggan, pemborong
Peruncit menadapat bekalan dari pemborong, kenapa.
Kaedah jualan – kedai Runcit (tunai/kredit)
       Alasan Bank menolak – permohonan pinjaman modal \
       Alasan tidak mahu tubuhkan perkongsian / kekalkan milikan tunggal
      (Kelebihan milikan tunggal / kelemahan perkongsian)

PERAK

BAHAGIAN A:
1.       Beza Keperluan dan Kehendak
Faktor pengeluaran - btmu
Kemudahan / Peranan perbankan dalam perniagaan
Proses penciptaan nilai faedah - btmm
2.       Dokumen Sebut harga
Kira – Jumlah diskaun niaga / diskaun tunai
Kaedah jualan dan kelebihannya – Jualan Tunai
Ciri-ciri Peruncit tanpa kedai / penjaja / kecilan
Salur agihan – kereta / Agen pengedar (pengeluar –agen –pengguna)
3.       Dokumen pengangkutan laut – Bil Muatan & kegunaanya.
Masalah IKS
Peranan Kerajaan – bantu IKS
Ciri Syarikat SDN BHD
Beza syer Biasa dan Syer keutamaan
4.       Beza S.Perbankan konvensional dan S.P Islam
Fungsi Bank Negara Malaysia
JPJ dan Perananya.
Perkhidmatan audiovisual – Sidang Video/video corferencing & kebaikannya
Jenis Iklan – Iklan mengingat & alasanya.
5.       Peranan – SIRIM, MPOB
Cara atasi kekurangan Kemahiran perniagaan –  Latihan(MARA, NPC, smidec)/Biaya(kpu, mara, PUNB)
Hak-hak pengguna
Tribunal tuntutan pengguna
Etika penjual –  tanggungjawab kepada (pekerja, pelanggan, alam sekitar, pembekal)

BAHAGIAN B:
6.       Ciri-ciri Usahawan
Faktor dipertimbangkan sebelum memulakan perniagaan
Kelebihan Syarikat Sdn Bhd
Kemudahan Pembayaran – Arahan tetap, pindahan elektonik pindahan mel,
Pengendalian perniagaan – pengurusan sumber manusia
Tanggungjawab pengeluar kepada pekerja.

JOHOR (BATU PAHAT)

BAHAGIAN A:
1.       Heirarki Maslow – Rohani
Jenis pengeluaran – Tak langsung & Ciri-ciri
Faktor pengeluaran – btmu
Peranan Usahawan kepada masyarakat
Faktor yang menyebabkan wujudnya Pengkhususan – PPKA
Fungsi pemborong kepada pengeluar
Francais & ciri-ciri
Keadaan Pengambilalihan Fungsi pemborong
2.       Nota Kredit & sebab dihantar
Kaedah prabayar & kelebihan kepada pengguna
3.       Kepentingan PAB kepada pengguna dan pengeluar
Cara memulakan perniagaan (SAWFU)
Cara pengendalian (P. Stok, pelanggan, risiko, kewangan, s. manusia, masa, maklumat)
Koperasi - Pengiraan: REBAT dan ciri-ciri koperasi
4.       Bank Negara Malaysia & Peranan
Overdraf
Syarikat pajakan
Prinsip Insurans – kepentingan boleh insurans
Peranan pengangkutan dlm perniagaan
Jenis pengakutan Udara/k.terbang & kelebihan
5.       Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih jenis pengangkutan
Kurier
Ciri gudang yang baik

BAHAGIAN B
6.       Milikan Perkongsian & kelebihan
Peranan komunikasi
Gaya tarikan dalam pengiklanan
Kebaikan media elektronik
Perbezaan pengguna dan kepenggunaan
Perbezaan pengguna dan kepenggunaan(konsumerisme)


PENANG

BAHAGIAN A:
1.       Jenis Pengeluaran – Langsung
Perbezaan Pengeluaran Langsung & tak langsung
Ciri-ciri usahawan
Jenis/bentuk & pengkhususan - PPKA
Kebaikan/ kelebihan pengkhususan Antarabangsa
Perbezaan Keperluan & kehendak
2.       Salur agihan : pengeluar- pemborong – peruncit- pengguna
Peranan pemborong dalam saluran agihan di atas
Peruncit besar-besaran: Hypermarket dan kaedah jualan Tunai
Peranan bantuan perniagaan – insuran, pengangkutan, komunikasi bantu usahawan
       Nota Kredit & syarikat yang menghantar & kenapa ia di   hantar
        Maksud Diskaun Niaga
3.       Maksud perniagaan antarabangsa
Ciri-ciri IKS
Masalah IKS
Ciri Pengendalian Perniagaan – Ciri-ciri Pengurusan . sumber manusia dan lain-lain.
Ciri Pemilikan Perkongsian & sendirian Bhd
4.       Peranan/fungsi Bank Negara Malaysia
Pembayaran – Peranan/kelebihan kad kredit
Prosedur / cara membeli polisi insuran
Peranan / kebaikan pengkontenaan
5.       Peranan komunikasi kepada usahawan
Ciri gudang yang baik
Strategi pemasaran – 4P’s(Produk, harga, promosi, agihan)
Persatuan Pengguna & peranan

Bahagian B
6.       Panduan am sebelum melabur
Jenis pelaburan selamat – wang tunai
Tiga jenis insuran – restoran (kecurian, kebakaran, jaminan setia)
Jenis risiko boleh insuran
   

PAHANG

BAHAGIAN A
1.       Maksud kehendak
Cabang Pengeluaran – P,P,KL
(E,P,P)
Ciri-ciri Usahawan berjaya
Kelebihan Pengkhususan – dalam pengeluaran
2.       Jenis Salur agihan – barangan harian pengguna
(pengeluar-pemborong-peruncit-pengguna)
Faktor pemilihan saluran agihan
Kelebihan pasaraya (Courts mammoth) – kepada peniaga / pelanggan
Jenis pemborong (Mydin) – besaran & ciri-cirinya
Kelebihan Kad Prabayar – kepada pelanggan & pekedai
3.       Jenis perniagaan Antarabangsa
Eksport &Import - nyata / tak nyata
Kepentingan PAB kepada Usahawan
Dokumen perniagaan  -  bil Muatan & Fungsinya
Cara memulakan Perniagaan – SAWFU
Jenis pulangan pelaburan – Saham & hartanah
4.       Kaedah pembayaran – kad kredit
Peranan / ciri-ciri Syarikat pajakan dan faedah kepada penyewa
Insuran untuk bangunan kedai –
Prinsip-prinsip insurans - (Tuntutan gantirugi )
penuh percaya mutlak
jenis insurans Hayat
5.       Faktor pemilihan - Pengangkutan laut
Jenis perkhidmatan penghantaran cepat - Kurier / pos laju
Ciri-ciri gudang yang baik
Campuran pemasaran – 4P’s (unsur –produk,harga,agihan,promosi)
Penyelewengan – amalan kurang etika penjual kepada pengguna

Bahagian B
6.       Media elektonik dan alasan
Jenis agensi kerajaan – promosi luar Negara & peranananya
Tiada ulasan:

Catat Komen