Ahad, 19 April 2015

ANTARA AKHLAK PELAJAR TERHADAP GURU


1. CINTA DAN KASIH 
 • Ada perasaan cinta dan kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik mereka, sekalipun sedikit sahaja ilmu dan pengetahuan yang dicurahkan oleh guru itu. 
 • Cinta dan kasih kepada guru akan mendapat keberkatan daripada Allah kerana guru adalah mulia di sisi Allah s.w.t.
 2. JAUHI RASA CURIGA 
 • Tidak wajar seorang murid menaruh perasaan curiga terhadap seorang guru, apalagi merasa benci dan marah terhadap sesuatu tindakan mereka, mungkin tujuan atau objektif dari tindakan guru belum difahami murid. 
 • Oleh itu jauhi perasaan benci kepada guru, kerana ia akan merugikan diri sendiri.
3. BERHUBUNG BAIK
 • Seorang pelajar hendaklah mempunyai hubungan baik dengan guru, bukan sahaja di sekolah , malah di luar sekolah. 
4. MENGHORMATI 
 • Pelajar yang menghormati guru sentiasa mengucapkan salam, serta mempamirkan air muka yang gembira dan ceria ketika bertemu danm bersua dengan guru mereka. 
5. MENGGUNAKAN SUARA PERLAHAN 
 • Semasa bercakap dengan guru, gunakanlah suara yang perlahan dan kurang bercakap.
 • Jangan gunakan suara yang nyaring melebihi suara guru mengakibatkan guru merasa tercabar dan dengan tindakan pewlajar. 
 • Ini mencerminkan sikap pelajar yang kurang sopan di hadapan guru. 
6. DIAM SERTA MEMAHAMI 
 • Semasa guru sedang bercakap, mengajar di dalam kelas, pelajar sewajarnya diam serta memahami apa yang disampaikan oleh guru. 
 • Hendaklah belajar dengan penuh minat dan tekun, Pelajar boleh bertanya sekiranya tidak memhami dan ada kemusykilan. 
7. BERTANYA 
 • Janganlah bertanya kepada guru yang sedang bercakap atau sedang mengajar, kecuali ada arahan daripada guru meminta pelajar bertanya tentang kemusykilan di akhir pembelajaran. 
8. MENGGUNAKAN PENGAJARAN 
 • Sebelum bertanya kepada guru. Pelajar hendaklah menggunakan sesuatu isyarat seperti mengangkat tangan terlabih dahulu.serta meminta izin untuk bertanya. 
9. MENGIKUT PENGAAN 
 • Pelajar mesti mengikuti sesi pembelajaran dari awal hingga akhir, kecuali ada sebab dan halangan pada masa tersebut , hendaklah berada dalam keadaan tenang suasana yang harmoni ketika berada dalam kelas dihadapan guru. 
 • Pelajar yang baik sentiasa mengelakkan diri dari ponteng kelas. 
 • Pelajar yang perihatin sentiasa ambil ingatan dengan menulis atau mencatat apa-apa pendapat atau pengajaran guru di dalam buku. 
11. MEMINTA KEIZINAN 
 • Jika hendak keluar kelas hendaklah meminta keizinan dari guru terlebih dahulu, 
12. BERTERIMA KASIH' 
 • Pelajar yang menghargai guru sentiasa tidak lupa untuk ber terima kasih kepada guru sesudah guru memberi pengajaran atau mengajar dan turut mendoakan mereka. 
 • Ini bertujuan memohon keberkatan ilmu yang disampaikan guru masa pembelajaran. "berterima kasih memohon keberkatan ilmu" 
13. MERENDAH DIRI 
 • Pelajar cemerlang selalu merendahkan diri dan tidak memanggil guru dengan namanya, tetapi menggunakan kata-kata dengan panggilan yang sesuai seperti cikgu, ustaz, ustazah , tuan guru dan sebagainya. 
14. MEMBANTU GURU 
 • Membantu guru dengan ikhlas 
15. MENGUNJUNGI GURU 
 • Elok mengunjungi guru pada hari raya, dan pada hari sambutan tertentu, begitu juga di kala waktu guru itu sakit. 
 • Pohonkanlah kemaafan dan nasihat mereka ketika berkunjung. 
16. MENGENANG JASA GURU 
 • Pelajar yang baik selalu mengenang jasa guru yang telah mencurahkan ilmu dan membimbing pelajar dengan penuh didikasi tanpa mengira penat dan lelah . 
17. MENYAMPAIKAN BERITA KEJAYAAN KEPADA GURU 

18. JANGAN MENYAKITI PERASAAN GURU 

19. BERTEGUR SAPA 

20. MENDOAKAN GURU 

21. MENCONTOHI AKHLAK YANG BAIK 
 • Contohilah akhlak yang baik terutama guru dan para ulama rabbani (ilmuwan yang patuh pada hukum Allah s.w.t dan rasul-Nya. melebihi diri mereka sendiri.
(rujukan:Akhlak pelajar cemerlang- Hasnan Kasan)ANTARA AKHLAK PELAJAR TERHADAP GURU 1. CINTA DAN KASIH Ada perasaan cinta dan kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik mereka, sekalipun sedikit sahaja ilmu dan pengetahuan yang dicurahkan oleh guru itu. Cinta dan kasih kepada guru akan mendapat keberkatan daripada Allah kerana guru adalah mulia di sisi Allah s.w.t. 2. JAUHI RASA CURIGA Tidak wajar seorang murid menaruh perasaan curiga terhadap seorang guru, apalagi merasa benci dan marah terhadap sesuatu tindakan mereka, mungkin tujuan atau objektif dari tindakan guru belum difahami murid. Oleh itu jauhi perasaan benci kepada guru, kerana ia akan merugikan diri sendiri. 3. BERHUBUNG BAIK Seorang pelajar hendaklah mempunyai hubungan baik dengan guru, bukan sahaja di sekolah , malah di luar sekolah. 4. MENGHORMATI Pelajar yang menghormati guru sentiasa mengucapkan salam, serta mempamirkan air muka yang gembira dan ceria ketika bertemu danm bersua dengan guru mereka. 5. MENGGUNAKAN SUARA PERLAHAN Semasa bercakap dengan guru, gunakanlah suara yang perlahan dan kurang bercakap. Jangan gunakan suara yang nyaring melebihi suara guru mengakibatkan guru merasa tercabar dan dengan tindakan pewlajar. Ini mencerminkan sikap pelajar yang kurangsopan di hadapan guru. 6. DIAM SERTA MEMAHAMI Semasa guru sedang bercakap, mengajar di dalam ke;las, pelajar sewajarnya diam serta memahami apa yang disampaikan oleh guru. Hendaklah belajar dengan penuh minat dan tekun, Pelajar boleh bertanya sekiranya tidak memhami dan ada kemusykilan. 7. BERTANYA Janganlah bertanya kepada guru yang sedang bercakap atau sedang mengajar, kecuali ada arahan daripada guru meminta pelajar bertanya tentang kemusykilan di akhir pembelajaran. 8. MENGGUNAKAN PENGAJARAN Sebelum bertanya kepada guru. Pelajar hendaklah menggunakan sesuatu isyarat seperti mengangkat tangan terlabih dahulu.serta meminta izin untuk bertanya. 9. MENGIKUT PENGAJARAN Pelajar mesti mengikuti sesi pembelajaran dari awal hingga akhir, kecuali ada sebab dan halangan pada masa tersebut , hendaklah berada dalam keadaan tenang suasana yang harmoni ketika berada dalam kelas dihadapan guru. Pelajar yang baik sentiasa mengelakkan diri dari ponteng kelas. 10. MENGAMBIL INGATAN Pelajar yang perihatin sentiasa ambil ingatan dengan menulis atau mencatat apa-apa pendapat atau pengajaran guru di dalam buku. 11. MEMINTA KEIZINAN Jika hendak keluar kelas hendaklah meminta keizinan dari guru terlebih dahulu, 12. BERTERIMA KASIH' Pelajar yang menghargai guru sentiasa tidak lupa untuk ber terima kasih kepada guru sesudah guru memberi pengajaran atau mengajar dan turut mendoakan mereka. Ini bertujuan memohon keberkatan ilmu yang disampaikan guru masa pembelajaran. "berterima kasih memohon keberkatan ilmu" 13. MERENDAH DIRI Pelajar cemerlang selalu merendahkan diri dan tidak memanggil guru dengan namanya, tetapi menggunakan kata-kata dengan panggilan yang sesuai seperti cikgu, ustaz, ustazah , tuan guru dan sebagainya. 14. MEMBANTU GURU Membantu guru dengan ikhlas 15. MENGUNJUNGI GURU Elok mengunjungi guru pada hari raya, dan pada hari sambutan tertentu, begitu juga di kala waktu guru itu sakit. Pohonkanlah kemaafan dan nasihat mereka ketika berkunjung. 16. MENGENANG JASA GURU Pelajar yang baik selalu mengenang jasa guru yang telah mencurahkan ilmu dan membimbing pelajar dengan penuh didikasi tanpa mengira penat dan lelah . 17. MENYAMPAIKAN BERITA KEJAYAAN KEPADA GURU 18. JANGAN MENYAKITI PERASAAN GURU 19. BERTEGUR SAPA 20. MENDOAKAN GURU 21. MENCONTOHI AKHLAK YANG BAIK Contohilah akhlak yang baik terutama guru dan para ulama rabbani(ilmuwan yang patuh pada hukum Allah s.w.t dan rasul-Nya. melebihi diri mereka sendiri. (rujukan:Akhlak pelajar cemerlang- Hasnan Kasan)

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
ANTARA AKHLAK PELAJAR TERHADAP GURU 1. CINTA DAN KASIH Ada perasaan cinta dan kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik mereka, sekalipun sedikit sahaja ilmu dan pengetahuan yang dicurahkan oleh guru itu. Cinta dan kasih kepada guru akan mendapat keberkatan daripada Allah kerana guru adalah mulia di sisi Allah s.w.t. 2. JAUHI RASA CURIGA Tidak wajar seorang murid menaruh perasaan curiga terhadap seorang guru, apalagi merasa benci dan marah terhadap sesuatu tindakan mereka, mungkin tujuan atau objektif dari tindakan guru belum difahami murid. Oleh itu jauhi perasaan benci kepada guru, kerana ia akan merugikan diri sendiri. 3. BERHUBUNG BAIK Seorang pelajar hendaklah mempunyai hubungan baik dengan guru, bukan sahaja di sekolah , malah di luar sekolah. 4. MENGHORMATI Pelajar yang menghormati guru sentiasa mengucapkan salam, serta mempamirkan air muka yang gembira dan ceria ketika bertemu danm bersua dengan guru mereka. 5. MENGGUNAKAN SUARA PERLAHAN Semasa bercakap dengan guru, gunakanlah suara yang perlahan dan kurang bercakap. Jangan gunakan suara yang nyaring melebihi suara guru mengakibatkan guru merasa tercabar dan dengan tindakan pewlajar. Ini mencerminkan sikap pelajar yang kurangsopan di hadapan guru. 6. DIAM SERTA MEMAHAMI Semasa guru sedang bercakap, mengajar di dalam ke;las, pelajar sewajarnya diam serta memahami apa yang disampaikan oleh guru. Hendaklah belajar dengan penuh minat dan tekun, Pelajar boleh bertanya sekiranya tidak memhami dan ada kemusykilan. 7. BERTANYA Janganlah bertanya kepada guru yang sedang bercakap atau sedang mengajar, kecuali ada arahan daripada guru meminta pelajar bertanya tentang kemusykilan di akhir pembelajaran. 8. MENGGUNAKAN PENGAJARAN Sebelum bertanya kepada guru. Pelajar hendaklah menggunakan sesuatu isyarat seperti mengangkat tangan terlabih dahulu.serta meminta izin untuk bertanya. 9. MENGIKUT PENGAJARAN Pelajar mesti mengikuti sesi pembelajaran dari awal hingga akhir, kecuali ada sebab dan halangan pada masa tersebut , hendaklah berada dalam keadaan tenang suasana yang harmoni ketika berada dalam kelas dihadapan guru. Pelajar yang baik sentiasa mengelakkan diri dari ponteng kelas. 10. MENGAMBIL INGATAN Pelajar yang perihatin sentiasa ambil ingatan dengan menulis atau mencatat apa-apa pendapat atau pengajaran guru di dalam buku. 11. MEMINTA KEIZINAN Jika hendak keluar kelas hendaklah meminta keizinan dari guru terlebih dahulu, 12. BERTERIMA KASIH' Pelajar yang menghargai guru sentiasa tidak lupa untuk ber terima kasih kepada guru sesudah guru memberi pengajaran atau mengajar dan turut mendoakan mereka. Ini bertujuan memohon keberkatan ilmu yang disampaikan guru masa pembelajaran. "berterima kasih memohon keberkatan ilmu" 13. MERENDAH DIRI Pelajar cemerlang selalu merendahkan diri dan tidak memanggil guru dengan namanya, tetapi menggunakan kata-kata dengan panggilan yang sesuai seperti cikgu, ustaz, ustazah , tuan guru dan sebagainya. 14. MEMBANTU GURU Membantu guru dengan ikhlas 15. MENGUNJUNGI GURU Elok mengunjungi guru pada hari raya, dan pada hari sambutan tertentu, begitu juga di kala waktu guru itu sakit. Pohonkanlah kemaafan dan nasihat mereka ketika berkunjung. 16. MENGENANG JASA GURU Pelajar yang baik selalu mengenang jasa guru yang telah mencurahkan ilmu dan membimbing pelajar dengan penuh didikasi tanpa mengira penat dan lelah . 17. MENYAMPAIKAN BERITA KEJAYAAN KEPADA GURU 18. JANGAN MENYAKITI PERASAAN GURU 19. BERTEGUR SAPA 20. MENDOAKAN GURU 21. MENCONTOHI AKHLAK YANG BAIK Contohilah akhlak yang baik terutama guru dan para ulama rabbani(ilmuwan yang patuh pada hukum Allah s.w.t dan rasul-Nya. melebihi diri mereka sendiri. (rujukan:Akhlak pelajar cemerlang- Hasnan Kasan)

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
ANTARA AKHLAK PELAJAR TERHADAP GURU 1. CINTA DAN KASIH Ada perasaan cinta dan kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik mereka, sekalipun sedikit sahaja ilmu dan pengetahuan yang dicurahkan oleh guru itu. Cinta dan kasih kepada guru akan mendapat keberkatan daripada Allah kerana guru adalah mulia di sisi Allah s.w.t. 2. JAUHI RASA CURIGA Tidak wajar seorang murid menaruh perasaan curiga terhadap seorang guru, apalagi merasa benci dan marah terhadap sesuatu tindakan mereka, mungkin tujuan atau objektif dari tindakan guru belum difahami murid. Oleh itu jauhi perasaan benci kepada guru, kerana ia akan merugikan diri sendiri. 3. BERHUBUNG BAIK Seorang pelajar hendaklah mempunyai hubungan baik dengan guru, bukan sahaja di sekolah , malah di luar sekolah. 4. MENGHORMATI Pelajar yang menghormati guru sentiasa mengucapkan salam, serta mempamirkan air muka yang gembira dan ceria ketika bertemu danm bersua dengan guru mereka. 5. MENGGUNAKAN SUARA PERLAHAN Semasa bercakap dengan guru, gunakanlah suara yang perlahan dan kurang bercakap. Jangan gunakan suara yang nyaring melebihi suara guru mengakibatkan guru merasa tercabar dan dengan tindakan pewlajar. Ini mencerminkan sikap pelajar yang kurangsopan di hadapan guru. 6. DIAM SERTA MEMAHAMI Semasa guru sedang bercakap, mengajar di dalam ke;las, pelajar sewajarnya diam serta memahami apa yang disampaikan oleh guru. Hendaklah belajar dengan penuh minat dan tekun, Pelajar boleh bertanya sekiranya tidak memhami dan ada kemusykilan. 7. BERTANYA Janganlah bertanya kepada guru yang sedang bercakap atau sedang mengajar, kecuali ada arahan daripada guru meminta pelajar bertanya tentang kemusykilan di akhir pembelajaran. 8. MENGGUNAKAN PENGAJARAN Sebelum bertanya kepada guru. Pelajar hendaklah menggunakan sesuatu isyarat seperti mengangkat tangan terlabih dahulu.serta meminta izin untuk bertanya. 9. MENGIKUT PENGAJARAN Pelajar mesti mengikuti sesi pembelajaran dari awal hingga akhir, kecuali ada sebab dan halangan pada masa tersebut , hendaklah berada dalam keadaan tenang suasana yang harmoni ketika berada dalam kelas dihadapan guru. Pelajar yang baik sentiasa mengelakkan diri dari ponteng kelas. 10. MENGAMBIL INGATAN Pelajar yang perihatin sentiasa ambil ingatan dengan menulis atau mencatat apa-apa pendapat atau pengajaran guru di dalam buku. 11. MEMINTA KEIZINAN Jika hendak keluar kelas hendaklah meminta keizinan dari guru terlebih dahulu, 12. BERTERIMA KASIH' Pelajar yang menghargai guru sentiasa tidak lupa untuk ber terima kasih kepada guru sesudah guru memberi pengajaran atau mengajar dan turut mendoakan mereka. Ini bertujuan memohon keberkatan ilmu yang disampaikan guru masa pembelajaran. "berterima kasih memohon keberkatan ilmu" 13. MERENDAH DIRI Pelajar cemerlang selalu merendahkan diri dan tidak memanggil guru dengan namanya, tetapi menggunakan kata-kata dengan panggilan yang sesuai seperti cikgu, ustaz, ustazah , tuan guru dan sebagainya. 14. MEMBANTU GURU Membantu guru dengan ikhlas 15. MENGUNJUNGI GURU Elok mengunjungi guru pada hari raya, dan pada hari sambutan tertentu, begitu juga di kala waktu guru itu sakit. Pohonkanlah kemaafan dan nasihat mereka ketika berkunjung. 16. MENGENANG JASA GURU Pelajar yang baik selalu mengenang jasa guru yang telah mencurahkan ilmu dan membimbing pelajar dengan penuh didikasi tanpa mengira penat dan lelah . 17. MENYAMPAIKAN BERITA KEJAYAAN KEPADA GURU 18. JANGAN MENYAKITI PERASAAN GURU 19. BERTEGUR SAPA 20. MENDOAKAN GURU 21. MENCONTOHI AKHLAK YANG BAIK Contohilah akhlak yang baik terutama guru dan para ulama rabbani(ilmuwan yang patuh pada hukum Allah s.w.t dan rasul-Nya. melebihi diri mereka sendiri. (rujukan:Akhlak pelajar cemerlang- Hasnan Kasan)

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

Tiada ulasan:

Catat Komen