Isnin, 8 Oktober 2018

Penting / Contoh Jawapan Bahagian A (50 Markah) : Bab 2


BAB 2: TREND SEMASA DALAM PERNIAGAAN

PERANAN KERAJAAN PUSAT
1.     ASPEK PERUNDANGAN
 • ·         Penggubalan undang-undang
 • ·         Perlindungan pengguna
 • ·         Pelepasan cukai


JENIS PELEPASAN CUKAI
1.     Taraf PERINTIS
         menyertai promosi oleh kerajaan.
         dikecualikan cukai selama 5 tahun.
         pelaburan industri berteknologi  tinggi

2.     Elaun Cukai PELABURAN
         berstatus - Koridor Raya  Multimedia (MSC)
         berasaskan - bahan mentah  tempatan

3.     POTONGAN Cukai
         pengeksport - barangan tempatan
         kadar potongan - bergantung pada jenis perbelanjaan

4.     PENGECUALIAN Cukai
         status MSC -  industri teknologi tinggi.
         penyelidikan  pasaran eksport, pameran dan pengiklanan di luar negara.

5.     Elaun pelaburan SEMULA
         pengeluaran  makanan, pembinaan jalan  dan pembukaan tanah untuk pembelian aset modal.
         dilabur semula untuk pembelian  aset.

2.     ASPEK KEWANGAN
Agensi Pembiayaan:
·         Majlis Amanah Rakyat (Mara)
·         Bank Pembangunan Dan Infrastruktur Malaysia Berhad (Bpimb)
·         Amanah Ikhtiar Malaysia (Aim)

3.     ASPEK PERKEMBANGAN AKTIVITI PERNIAGAAN
·         Aktiviti promosi

 • ·         Aktiviti latihan dan pembangunan
 • ·         Aktiviti penyelidikan dan pembangunan

PERANAN MATRADE

 •          mencari dan membangunkan kawasan perdagangan baharu (luar negara)
 •          mengenal pasti pasaran baharu di luar negara.
 •          menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari luar negara.
 •          mengekalkan perhubungan antara pengimport dengan pengeksport berdaftar.
 •          mencetak dan mengedarkan bahan bacaan mengenai aktiviti perdagangan Malaysia.
 •          mengadakan misi perdagangan ke luar negara untuk pengeluar tempatan dan membawa masuk pengimport dari luar negara.
 •          mengambil bahagian dalam pameran perdagangan antarabangsa dalam usaha mempromosikan  barangan keluaran Malaysia dan mengeratkan perhubungan perdagangan dengan negara lain.
 •          merancang dan mengendalikan seminar perdagangan antarabangsa untuk pengeksport Malaysia.

PERANAN KERAJAAN NEGERI
·         Mempunyai kuasa tertentu
·         Bidang kuasa - bahan galian dan tanah
·         Mewujudkan kawasan industri
·         Kerjasama - kerajaan negeri dengan sektor swasta
·         Menarik kemasukan pelabur tempatan
·         Pembentukan syarikat berkepentingan  kerajaan negeri
·         Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) telah diwujudkan
·         Bantuan kepada usahawan yang baharu
·         Menggalakkan sektor swasta dalam mengusahakan sesuatu jenis pertanian
·         Pengurusan tanah merupakan penguasaan kerajaan negeri, 

PERANAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
         kemudahan  infrastruktur - keselesaan masyarakat
         wujudkan pusat perniagaan - seperti pasar-pasar dan gerai-gerai
         pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan.
         pelaksanaan tanggungjawab sosial - kemudahan awam.
         Pastikan pembinaan bangunan - selamat & sempurna
         dasar-dasar pembangunan setempat.
         undang-undang kecil – perniagaan

PERANAN KERAJAAN DARI ASPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

PERINGKAT TEMPATAN (Daerah)
         perkembangan perniagaan - membantu meningkatkan pendapatan penduduk setempat (daerah).
         penduduk berbelanja lebih - membantu memacu pertumbuhan  ekonomi setempat.

PERINGKAT NEGARA (Malaysia)

1. DASAR FISKAL       

 •          Tindakan perbelanjaan pihak kerajaan
 •          Pelaksanaan cukai
 •          Contoh: Cukai DIKURANGKAN
         permintaan - bertambah.
         meningkatkan - pengeluaran barang
         meningkatkan - pendapatan penduduk
         membantu - perkembangan ekonomi

2.     DASAR KEWANGAN          

 •          Bank Negara Malaysia (BNM):
 •          Contoh: MENGURANGKAN kadar faedah (Bank)
·         penduduk - meminjam dan berbelanja
·         Aktiviti pelaburan - oleh perniagaan
·         menstabilkan - kewangan negara.

PERINGKAT SERANTAU (Antarabangsa)

1.     PERBELANJAAN Penduduk          

 •          meningkatkan PENAWARAN (barang)
 •          mengukuhkan ekonomi negara
 •          pendapatan negara - meningkat (melalui kutipan cukai)
2.     ELAUN Eksport     

 •          mengalakkan - EKSPORT
 •          lebih banyak barang dan perkhidmatan di eksport ke luar negara.

PERANAN KERAJAAN DARI ASPEK GUNA TENAGA
         Guna Tenaga Penuh - kadar pengangguran kurang daripada 4%
         negara hanya mengalami - pengangguran geseran.
         Guna Tenaga Penuh Dicapai - memperoleh pendapatan - untuk memenuhi  keperluan dan kehendak
         Guna Tenaga Gagal - menyebabkan wujud pengangguran.

4 JENIS PENGANGGURAN
1.     Pengangguran BERMUSIM (tamat Kontrak)
2.     Pengangguran KITARAN (Masalah ekonomi)
3.     Pengangguran TEKNOLOGI (guna jentera)
4.     Pengangguran STRUKTUR (peubahan industri)

PERANAN KERAJAAN DARI ASPEK EKONOMI

1.     INFLASI

 •          kenaikan harga barang - secara berterusan.
 •          peningkatan permintaan - barang atau perkhidmatan
 •          Kenaikan - Kos Pengeluaran barang dan perkhidmatan - sebagai Inflasi Tolakan Kos (kenaikan karga barang disebabkan kenaikan kos pengeluaran)

BAGI MENGATASI MASALAH INFLASI
         Mengawal kenaikan HARGA barang dan perkhidmatan.
         Pelaksanaan dasar GALAKAN PELABURAN

2.     DEFLASI (kemelesetan)
      Satu keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan.

TREND PERSEKITARAN PERNIAGAAN

1.     TREND MENINGKAT
      menunjukkan aktiviti dan operasi perniagaan semakin meningkat.
      situasi persekitaran perniagaan ( F Dalaman / F.Luaran) : (+ve)
      dapat memacu perkembangan sesebuah perniagaan.

2.     TREND MENURUN
      menunjukkan aktiviti dan operasi perniagaan semakin menurun .
      situasi persekitaran perniagaan ( F Dalaman / F.Luaran) : (- ve)
      dapat menjatuhkan sesebuah perniagaan.

3.     TREND MENDATAR
      menggambarkan keadaan konsisten (tiada perubahan) dalam perniagaan.
      tiada perubahan yang ketara berlaku terhadap faktor dalaman dan faktor luaran perniagaan.
      perkembangan perniagaan berada dalam keadaan MALAR.

JENIS PASARAN
1.     Pasaran untuk SEMUA (mass market)
2.     Pasaran PRODUK
3.     Pasaran KEWANGAN

1.     TREND GUNA TENAGA
         pekerja - menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam pekerjaan.
         jika guna tenaga tidak digunakan - mewujudkan masalah pengangguran.
         program Transformasi Kerajaan  (GTP) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP) - berjaya mengukuhkan ekonomi negara.

2.     TREND PENDAPATAN

 •          peningkatan PERMINTAAN barang (pengguna)
 •          peningkatan PENDAPATAN (syarikat)
 •          KEUNTUNGAN (syarikat)
 •          Perniagaan CEKAP
 •          sumber pendapatan AKTIVITI SAMPINGAN

3.     PERTUMBUHAN EKONOMI

 •          Perniagaan - berkembang
 •          Keuntungan - meningkat
 •          Cukai keuntungan yang tinggi
 •          Gaji dan upah - meningkat
 •          Jumlah cukai pendapatan - meningkat
 •          Pendapatan yang diperolehi - meningkat
PERKARA DALAM ORGANISASI PERNIAGAAN MENGIKUT KERANGKA PERUNDANGAN ADALAH SEPERTI BERIKUT
1.     Kesihatan dan keselamatan
2.     Pekerja
3.     Maklumat
4.     Perancangan
5.     Perlindungan Pengguna
6.     Persaingan
7.     Pengiklanan
8.     Undang-undang syarikat
9.     Persekitaran

GAYA PENGURUSAN
1.     Gaya pengurusan LAISSEZ-FAIRE (bebas)
2.     Gaya pengurusan SOKONGAN
3.     Gaya pengurusan SEDERHANA
4.     Gaya pengurusan AUTOKRATIK (tegas)
5.     Gaya Pengurusan DEMOKRATIK (tolenrasi)

KELEBIHAN SUMBER MANUSIA DALAMAN
         Memotivasikan pekerja
         Pekerja lebih memahami budaya organisasi
         Maklumat pekerja sedia ada

KELEMAHAN SUMBER MANUSIA DALAMAN
         Tidak membawa idea baharu
         Kekosongan jawatan
         Pengetahuan stereotaip

KELEBIHAN SUMBER MANUSIA LUARAN
         Melahirkan idea baharu
         Kemahiran baharu
         Semangat baharu

KELEMAHAN SUMBER MANUSIA LUARAN
         Memerlukan program induksi
         Mengambil masa untuk memahami budaya organisasi
         Kos merekrut yang tinggi

ELEMEN CAMPURAN PEMASARAN
1.     Produk
2.     Pengedaran
3.     Promosi
4.     Harga

FAKTOR LUARAN (USEPET)
1.     Undang-undang
2.     Sosiobudaya
3.     Ekonomi
4.     Politik
5.     Ekologi
6.     Teknologi

FAKTOR DALAMAN (GSTPPPK)
1.     Gaya Pengurusan
2.     Sumber Manusia
3.     Teknologi (jentera / ICT)
4.     Pengeluaran
5.     Pemasaran
6.     Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
7.     KewanganTiada ulasan:

Catat Komen