Isnin, 7 November 2016

CONTOH : RPT MPEI - PERNIAGAAN, TINGKATAN 4 - TAHUN 2017
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PERNIAGAAN
TINGKATAN 4 - 2017

MINGGU/
TARIKH
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
 CADANGAN AKTIVITI/ I-THINK
CATATAN

Minggu 1
- Minggu 6
MODUL 1-
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN

1.1    BAB 1
Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

Murid boleh:

1.1.1           Menerangkan tujuan perniagaan.

1.1.2           Menghuraikan bentuk pemilikan perniagaan.

1.1.3 Mengklasifikasikan sektor perniagaan.

1.1.3           Menganalisis saiz dan skala
sesebuah perniagaan dalam setiap sektor perniagaan.

1.1.5 Menghubungkaitkan saiz dan skala sesebuah perniagaan dengan bentuk pemilikan perniagaan.

1.1.6 Mencadangkan idea baharu bagi sesebuah perniagaan yang berupaya berkembang dalam pelbagai sektor perniagaan.
Cadangan Aktiviti:

1. Peta I-Think
  Peta Buih – Pemilikan Perniagaan

2. Peta Minda tentang saiz dan skala perniagaan.
 
3. Mengumpul maklumat melalui aktiviti;
(i) keratan akhbar
(ii) melayari internet
(iii) keratan majalah
(iv) rumusan pembacaan
(v) kajian kes

4. Menonton rakaman video atau siaran televisyen:
(i) Perbincangan kumpulan
(ii) Membuat ulasan
(iii) Membuat pembentangan

5. Mengadakan lawatan:
(i) Tinjauan ke atas perniagaan tempatan
(ii) Lawatan sambil belajar
(iii) Lawatan sambil membeli

6. Mengelaskan aktiviti perniagaan berdasarkan sektor utama, kedua dan ketiga berpandukan petikan teks atau gambar foto.

7. Merumuskan perkembangan semua sektor perniagaan.
Nota:
1.Tujuan perniagaan:
(i) Penawaran barang dan perkhidmatan
(ii) Untuk keuntungan
(iii) Sebagai barang percuma
(iv) Jualan pada harga kos
(v) Jualan bawah kos

2. Bentuk pemilikan perniagaan:
(i) Milikan Tunggal
(ii) Perkongsian
(iii) Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad
(iv) Koperasi

3. Bentuk lain pemilikan perniagaan:
(i) Francais
(ii) Usahasama

4. Klasifikasi perniagaan

a) Kelompok Sektor:
(i) Sektor utama - perladangan, perikanan, perhutanan.
(ii) Sektor kedua - pembuatan, perkilangan, pembinaan, kejuruteraan.
(iii) Sektor ketiga - perkhidmatan swasta, perkhidmatan awam, perkhidmatan sukarela tidak berasaskan keuntungan.

b) Kelompok Saiz:
(i) Kecil
(ii) Sederhana
(iii) Besar.


Minggu 7
- Minggu 12
MODUL 1-
1.0 TUJUAN PERNIAGAAN

Bab 2
1.2 Trend Semasa Dalam Perniagaan


Murid boleh:

1.2.1 Mengenal pasti peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau mengenai pertumbuhan, guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi.

1.2.2 Menggariskan trend persekitaran semasa dalam perniagaan.

1.2.3 Mengaplikasikan peranan kerajaan dalam perubahan persekitaran perniagaan.

1.2.4 Menganalisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan.

1.2.5 Menilai kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan

Cadangan Aktiviti:

1. Perbincangan tentang EU
  -Pembelajaran Konstruktif (PKn)
  -Peta I-Think (Peta Buih)

2. Mengumpul maklumat melalui internet berkaitan agensi kerajaan dalam menangani isu-isu serantau, negara dan tempatan;Portal rasmi kerajaan Malaysia (contoh: www.malaysia.gov.my)

3.Membuat rumusan berkaitan peranan kerajaan dalam konteks semasa perniagaan

4. PAK 21
  Sumbangsaran tentang faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan.

5. Menjemput Ikon usahawan untuk memberi ceramah tentang perubahan persekitaran terhadap dunia kecantikan.(contoh Dato Safie bin Ilyas)

Nota:

1. Persekitaran perniagaan:
(i) Pasaran
(ii) Trend (guna tenaga, pendapatan, pertumbuhan)
(iii) Undang-undang.Minggu 7
- Minggu 13
MODUL 2
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN

Bab 3
2.1 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan
Murid boleh:

2.1.1 Menyatakan maksud visi, misi dan objektif perniagaan.

2.1.2 Menghuraikan visi, misi dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza.


2.1.3 Mengaplikasikan ciri-ciri objektif perniagaan dalam menterjemahkan kejayaan sesebuah perniagaan.


2.1.4 Menganalisis tujuan penetapan visi, misi dan objektif sesebuah perniagaan.

2.1.5 Menganalisis faktor yang mempengaruhi keperluan mengubah visi, misi, dan objektif perniagaan


2.1.6 Menilai kesan keupayaan mengubah visi, misi dan objektif kepada sesebuah perniagaan akibat perubahan persekitaran.


2.1.7 Mencipta visi, misi dan objektif bagi sebuah perniagaan.Cadangan Aktiviti:

1. Mengumpul maklumat melalui internet berkaitan visi, misi dan objektif  agensi kerajaan atau swasta yang terkenal;
Portal rasmi kerajaan Malaysia : www.malaysia.gov.my
Portal rasmi PETRONAS: www.petronas.com.my
Portal rasmi GO SHOP:
Portal rasmi TRIVAGO:

2. Memadankan visi, misi dan objektif yang sesuai untuk sesebuah perniagaan.

3. Mengumpul dan membuat perbincangan mengenai visi, misi dan objektif daripada pelbagai pemilikan perniagaan.

5. Membincangkan keperluan perubahan visi, misi serta objektif perniagaan apabila berlaku penstrukturan semula organisasi perniagaan.

4. Mencipta visi, misi dan objektif sebuah perniagaan yang dipilih.
  Pembelajaran melalui penerokaan

5. Menyusun visi, misi dan objektif mengikut kesesuaian.

6. Pelajar menulis visi, misi dan objektif untuk diri, kelas dan persatuan/kelab

Nota:

1.Ciri-ciri objektif perniagaan:
(i) S – Spesifik (spesifik)
(ii) M – Measureable (boleh diukur) (iii) A – Attainable (boleh di capai) (iv) R – Realistic (realistik)
(v) T - Time Frame (jangka masa)

2.Cadangan panduan perniagaan”
i. titik pulang modal
ii. pertumbuhan
iii. memaksimumkan keuntungan
iv. daya saing
v. syer pasaran
vi. jualan
vii. penyediaan perkhidmatan

Minggu 20
- Minggu 30
MODUL 2
2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN

Bab 4
2.2 Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi PerniagaanMurid boleh:

2.2.1 Menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan.

2.2.2 Menjelaskan tugasan setiap bahagian fungsian.

2.2.3 Mengaplikasi penggunaan teknologi maklumat untuk mengintegrasi bahagian-bahagian fungsian2.2.4 Menganalisis perkaitan antara fungsian dalam organisasi dengan organisasi luar, aliran maklumat dan aliran barang.

2.2.5 Mengaitkan fungsian dalam dua perniagaan yang berlainan.

2.2.6 Mencipta aliran perkaitan antara bahagian fungsian dalam pembangunan produk dan pasaran baharu.


Cadangan Aktiviti:

1. Membincangkan setiap bahagian-bahagian fungsian.

2. Menyenaraikan peranan setiap bahagian fungsian.

3. Menghasilkan folio setiap bahagian fungsian yang melibatkan aliran maklumat dan aliaran barang/perkhidmatan.

4. Membuat ringkasan Rancangan Perniagaan yang dipilih oleh pelajar secara berkumpulan.(Simulasi memulakan perniagaan)

Proses:
a.memuat turun borang daripada laman web Suruhanjaya Syarikat Malaysia.
Portal rasmi:

b.mendaftar syarikat

c.guru mengeluarkan Sijil Pendaftaran Syarikat dan lesen perniagaan.

d.memulakan perniagaan

5. Kajian kes:
Bidang tugas setiap fungsian dalam sesebuah organisasi perniagaan.

6. Cadangan Kertas Kerja Projek untuk Tingkatan 4:

a. Menghasilkan dan membentang profil perniagaan yang mengandungi;
(i) visi, misi
(ii) matlamat
(iii) objektif
(iv) latar belakang perniagaan
(v) carta organisasi bahagian fungsian


Nota:

1. Bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi :
(i) jualan
(ii) pengeluaran produk/perkhidmatan
(iii) pembelian
(iv) pentadbiran
(v) pengurusan pelanggan
(vi) pengagihan
(vii) kewangan
(viii) pengurusan sumber manusia (ix) teknologi maklumat dan komunikasi
(x) pemasaran
(xi) penyelidikan dan pembangunan (R&D).

2. Hubungan dan interaksi:
i. pihak luar(pembekal, pelanggan, bank, agensi kerajaan)
ii. aliran maklumat
iii. aliran barang dan perkhidmatan2 ulasan:

 1. pinjaman tawaran kepada individu

  Hello

  Saya memberikan pinjaman antara 5.000 € hingga 1.500.000 € sesiapa sahaja boleh memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman daripada kadar faedah yang tertentu 3%. Saya sedia untuk menjawab kepada pelanggan saya tidak lebih daripada 72 jam dari tarikh penerimaan permintaan itu.
  Nama anda: ....................
  Alamat: ................................
  Negara: ................................
  Jumlah pinjaman: .......................
  tempoh pinjaman: ......................

  Sila hubungi saya untuk maklumat lanjut.

  email: stephannefillon@gmail.com

  BalasPadam