Selasa, 1 November 2016

TUNDINGAN TAJUK FOKUS "LAST MINUTE STUDY" PD SPM 2016

sila klikBAB 1
1.       Kepentingan pengkhususan
2.       Khimat langsung
3.       Jenis Pengkhususan
4.       Ciri usahawan
5.       Cabang pengeluaran (perusahaan)
6.       HK Maslow
7.       Nilai Faedah
8.       Pengeluaran tak langsung
9.       Kelemahan Sistem barter

Bab 2
1.       Peranan Bantuan Perniagaan

Bab 3
1.       Kelebihan Francais
2.       Kelebihan Prabayar
3.       Peranan Perucit kepada pengguna/peruncit jadi pilihan pengguna
4.       Kegunaan invois
5.       Kegunaan Nota debit / nota kredit
6.       Syarat serahan
7.       Kelebihan Bayaran tertunda dan sewa beli
8.       Saluran agihan (kelebihan/faktpr pemilihan)
9.       Diskaun Tunai/ Niaga (hitung)
10.   Peranan Saudagar fungsi Penuh

Bab 4
1.       Faktor Wujud PAB
2.       Inden Terbuka
3.       Masalah / halangan PAB
4.       Prosedur Import / eksport
5.       Kepentingan PAB Kepada pengeluar / Negara
6.       Kesan sekatan PAB

Bab 5
1.       Ciri-ciri IKS
2.       Sumbangan IKS Kepada Negara
3.       Sumbangan IKS Kepada masyarakat
4.       Kegiatan IKS (sumber)

Bab 6
1.       Cara memulakan Perniagaan
2.       Kelebihan Syarikat SDN BHD
3.       Perbezaan Syarikat SDB BHD / sykt BHD
4.       Kelebihan Perkongsian
5.       Kelebihan Milikan Tunggal

Bab 7
1.       Hitung pulangan pendapatan
: syer keutamaan / syer biasa (K.modal/P.semasa)
: simpanan tetap
2.       faktor dipertimbangkan sebelum melabur
3.       Jenis pelaburan – hartanah / simpanan tetap / unit amanah

Bab 8
1.       Cek tendang
2.       3 pihak dalam sekeping cek
3.       Syarikat pajakan
4.       Pembayaran – pindahan kredit/arahan tetap/akaun simpanan semasa(cek/overdraf)
5.       Kelebihan/kebaikan cek
6.       Peranan bank perdagangan
7.       Sebab bank tolak permohonan pinjaman

Bab 9
1.       Alasan tuntutan ganti rugi ditolak
2.       Fator tentukan bayaran premium
3.       Prinsip insuran
4.       Insurans hayat (endowmwen /sementara /seumur hidup)
5.       Jenis insuran am

Bab 10
1.       Kelebihan kapal karentan / kargo
2.       Faktor pemilihkan jenis pengangkutan
3.       Sistem pengangkutan TIR
4.       Beza – pegangkutan  laut/udara
5.       Peranan / tugas lembaga pelabuhan

Bab 11
1.       Internet / Telefaks / emel
2.       Talian Bebas tol
3.       Peranan komunikasi kepada peniaga
4.       Pos - Kiriman wang domestic / ekspress / beg berkunci

Bab 12
1.       Peranan Gudang Berbon
2.       Peranan Gudang Pengilang
3.       Peranan gudang Peruncit
4.       Peranan Gudang Penyetoran sejuk
5.       Ciri gudang yang baik

Bab 13
1.       Jenis gaya tarikan Iklan
2.       Kelebihan Publisiti
3.       Peranan promosi
4.       Promosi jualan
5.       Jualan langsung

Bab 14
1.       Peranan Mara
2.       Peranan UDA
3.       Peranan FAMA
4.       Peranan BERNAS
5.       Perana n MARDI
6.       Peranan Matrade
7.       Peranan KPUn
8.       Peranan NPC
9.       Peranan MDC/TPM/

Bab 15
1.       Tanggungjawab pengeluar kepada masyarakat /pengguna
2.       Amalan membeli yang bijak
3.       Hak Pengguna
4.       Tribunal tuntutan pengguna


_________________________
Catatan :
 Soalan dan bab
1 – Bab 1
2 – Bab 2 – 3/
3 – Bab 4/5 – 6/7
4 – Bab 8/9 – 11/12
5 – Bab 13 - 15
      Soalan 6
         Kajian KES:
Fokus Bab 3/4/6/8/9


 

2 ulasan: