Isnin, 8 Oktober 2018

Penting / Contoh Jawapan Bahagian A (50 Markah) : Bab 1


Bab 1 : TUJUAN PERNIAGAANMAKSUD: PERNIAGAAN
·         aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan
·         antara penjual dengan pembeli
·         bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.
·         melibatkan pertukaran nilai antara penjual dengan pembeli
·         membolehkan penjual memperoleh keuntungan.
·         keuntungan (rizab) - dilaburkan semula untuk memajukan cabang perniagaan.

KONSEP ASAS PERNIAGAAN
1.     Barangan dan Perkhidmatan
2.     Memuaskan  keperluan  dan Kehendak Pengguna
3.     Pertukaran NILAI
4.     Keuntungan Perniagaan
5.     Penjual dan Pembeli
6.     KONTRAK Perniagaan

KEPENTINGAN KEUNTUNGAN KEPADA PERNIAGAAN
         tahap prestasi & menentukan hala tuju perniagaan.
         imej perniagaan - menarik pelaburan baharu.
         tanggungjawab sosial - menyumbangkan keuntungan semula kepada masyarakat,

KAEDAH PERNIAGAAN BAGI (OBBU)
1.     Secara PERCUMA
2.     Jualan Pada HARGA KOS
3.     Jualan Pada Harga di BAWAH KOS

PROSES PENDAFTARAN PENUBUHAN PERNIAGAAN
1.     Is Borang (PNA42)/ Carian Nama (cadangan 3 nama syarikat)
2.     Isi Borang A (maklumat pemohon)
3.     Hantar Kepada Pendaftar Perniagaan, SSM
4.     Bayar - RM30 (nama sendiri), RM60 (nama Tred )
5.     Dapat Borang D (Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan)

KELEBIHAN MILIKAN TUNGGAL
1.     mudah ditubuhkan                       
2.     tak banyak syarat
3.     modal kecil
4.     mudah diurus - saiz kecil
5.     bebas menguruskan perniagaan (1)     
6.     keputusan dibuat oleh pemilik (1)       
7.     beban cukai rendah                     
8.     pemilik hanya perlu membayar - cukai individu/ Persendirian (rendah)

KEKURANGAN MILIKAN TUNGGAL
         diuruskan secara berseorangan (1)
         sukar untuk berkembang - Modal kecil
         beban kerja semua ditanggung oleh pemilik (1)
         perniagaan tidak berterusan (tutup)
         perniagaan ditutup- jika pemilik meninggal dunia
         sukar berkongsi kepakaran
         pemilik menanggung liabiliti tidak terhad (melibatkan harta peribadi)

JENIS RAKAN KONGSI
1.     Rakan Kongsi BERHAD
2.     Rakan Kongsi LELAP
3.     Rakan Kongsi BIASA
4.     Rakan Kongsi AKTIF
5.     Rakan kongsi NOMINAL (NAMAAN)

JENIS PERKONGSIAN
1.     PERKONGSIAN BIASA
2.     PERKONGSIAN BERHAD
3.     PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD (PLT)

KELEBIHAN PERKONGSIAN (BIASA)
1.     Modal  lebih besar
2.     Mudah  ditubuhkan
3.     Berkongsi kepakaran

KEKURANGAN PERKONGSIAN (BIASA)
1.     Modal TERHAD
2.     Perniagaan   TIDAK  BERTERUSAN
3.     Liabiliti TIDAK TERHAD

KELEBIHAN PERKONGSIAN PLT
1.     Entiti BERASINGAN
2.     FLEKSIBILITI Perniagaan
3.     Liabiliti TERHAD
4.     Penjimatan Kos

KELEBIHAN SYARIKAT SDN BHD
1.     Modal Lebih BESAR
2.     Liabiliti TERHAD
3.     Hal Ehwal Syarikat DIRAHSIAKAN

KEKURANGAN SYARIKAT SDN BHD
1.     Penawaran SYER TERHAD
2.     Beban CUKAI yang  TINGGI
3.     Syer TIDAK BOLEH DIPINDAH MILIK secara bebas

KELEBIHAN SYARIKAT AWAM BHD
1.     Modal Lebih BESAR
2.     Menikmati Ekonomi BIDANGAN
3.     Liabiliti TERHAD
4.     Kewujudan KEKAL

KEKURANGAN  SYARIKAT AWAM BHD
1.     Proses Penubuhan RUMIT
2.     Beban Cukai Yang TINGGI
3.     Pemilik Dan Pengurusan Yang TERPISAH
4.     Tiada KERAHSIAAN

KELEBIHAN KOPERASI
1.     Liabiliti TERHAD
2.     Pentadbiran Secara DEMOKRASI
3.     Tiada Beban CUKAI
4.     REBAT

KEKURANGAN KOPERASI
1.     Kadar PULANGAN rendah
2.     Pengurusan dan pemilik TERPISAH
3.     PEMILIKAN SYER terhad
4.     Tidak boleh PINDAH  MILIK  syer
PERANAN FRANCAISOR (Syarikat Induk)
·         memberikan HAK untuk menggunakan - imej, jenama, sistem operasi dan format perniagaannya kepada francaisi.
·         menyediakan "BLUEPRINT" bentuk perniagaan - PANDUAN DAN RUJUKAN kepada francaisi.
·         menyediakan KHIDMAT LATIHAN - pengetahuan tentang sistem pemasaran kepada francaisi
·         supaya francaisi dapat bertahan - perniagaan dijalankan dengan lancar dan terus maju.
·         membiayai KOS PENGIKLANAN francaisi - menjalankan aktiviti  promosi bersepadu.
·         memberikan bantuan - dalam bentuk RAMUAN KHAS serta alatan dan perkakas.

KELEBIHAN FRANCAIS KEPADA FRANCAISOR
·         perniagaan  ke seluruh dunia (global)
·         menikmati  ekonomi bidangan  dalam pengeluaran
·         menembusi  pasaran  baharu  dengan mudah  dan dengan modal  yang minimum
·         berkongsi risiko dengan francaisi

KELEBIHAN FRANCAIS KEPADA FRANCAISI
·         satu perniagaan yang sistematik
·         reka bentuk yang seragam
·         sokongan pengurusan daripada francaisor
·         risiko kegagalan rendah
·         jenama terkenal dan jaringan lebih luas
·         tidak perlu banyak pengalaman dalam perniagaan

KELEBIHAN USAHASAMA
·         memperluas asas perniagaan.
·         perniagaan di tempat yang belum  diterokai
·         meningkatkan dana kewangan dan tenaga kerja
·         meningkatkan pengeluaran - pasaran lebih besar
·         teknologi baharu dan terkini
·         mudah dapat bahan mentah dan sumber lain -
·         harta, aset, pegangan syarikat asal - dikekalkan
·         risiko dapat dikongsi bersama

KLASIFIKASI PERNIAGAAN
1.     Saiz (Kecil, Sederhana, Besar)
2.     Sektor (Primer, Sekunder, Tertier)

KELEBIHAN PERNIAGAAN KECIL
1.     Kos OVERHED Yang Lebih Rendah
2.     Cepat MENYELESAIKAN Masalah Dan Rungutan Pelanggan
3.     FLEKSIBEL
4.     KOS UPAH Yang Lebih Rendah

KEKURANGAN PERNIAGAAN KECIL
1.     Kos Pengeluaran TINGGI
2.     Kurang BERDAYA SAING
3.     Sukar Mendapat Pekerja MAHIR DAN PERPENGALAMAN
4.     Kekurangan SUMBER KEWANGAN


CABARAN PERNIAGAAN KECIL
1.     Masalah ALIRAN TUNAI
2.     BEBANAN kerja
3.     Mengekalkan PELANGGAN LAMA dan mendapatkan PELANGGAN BAHARU
4.     MEMOTIVASIKAN  pekerja
5.     KOS OVERHED yang tinggi

KELEBIHAN PERNIAGAAN SEDERHANA
1.     MUDAH Ditubuhkan
2.     FLEKSIBEL
3.     Semangat BERPASUKAN Yang Tinggi
4.     PELAPORAN Kewangan Syarikat Dirahsiakan

KEKURANGAN PERNIAGAAN SEDERHANA
1.     Sukar Menyediakan LATIHAN
2.     Sukar Untuk MEMAJUKAN Kerjaya
3.     Wujud JURANG Hubungan

CABARAN PERNIAGAAN SEDERHANA
1.     Meningkatkan HASIL
2.     Pengambilan PEKERJA
3.     UNDANG-UNDANG dan peraturan kerajaan

KELEBIHAN PERNIAGAAN BESAR
1.     Menikmati EKONOMI BIDANGAN
2.     Dapat menguasai PASARAN
3.     Wujud PENGKHUSUSAN

KEKURANGAN PERNIAGAAN BESAR
1.     KOMUNIKASI kurang berkesan
2.     BIROKRASI
3.     Risiko KERUGIAN lebih besar

CABARAN PERNIAGAAN BESAR
1.     Ketidakpastian PASARAN
2.     Pengambilan PEKERJA
3.     Meningkatkan KEUNTUNGAN Tahunan
4.     PERUNDANGAN Peraturan Kerajaan

RINGKASAN: SAIZ PERNIAGAAN BERDASARKAN:

1.     JUMLAH JUALAN TAHUNAN (RM):
Klasifikasi   : PERKILANGAN
Jualan         : RM 300 k ____ < RM 15 j ___< RM 50 j ____
Saiz             :                    (K)                   (S)                   (B)
Hafalan: (300à15à50à)
Klasifikasi   : PERKHIDMATAN
Jualan         : RM 300 k ____ < RM 3 j ____ <  RM 20 j ___
Saiz             :                    (K)                   (S)                   (B)
Hafalan: (300à3à20à)

2.     BILANGAN PEKERJA TETAP (ORANG):

Klasifikasi   : PERKILANGAN
Pekerja        : 5__________ < 75 _________ < 200 _______
Saiz             :        (Kecil)            (Sederhana)           (Besar)
Hafalan: (5à75à200à)

Klasifikasi    : PERKHIDMATAN
Pekerja         : 5__________ < 30 _________ < 75 _______
Saiz               :        (Kecil)           (Sederhana)         (Besar)
Hafalan: (5à30à75à)

Simbol : (<) : kurang, (k) - ribu

KATEGORI SEKTOR:

SEKTOR PERTAMA (PRIMER)
1.     Perlombongan
2.     Pertanian      
3.     Pembalakan
4.     Perikanan

SEKTOR KEDUA (SEKUNDER)
1.     Pembuatan dan pengilangan
2.     Kejuruteraan
3.     Pembekalan tenaga
4.     Pembinaan

SEKTOR KETIGA (TERTIER)
1.     Perkhidmatan AWAM
2.     Perkhidmatan SWASTA
3.     Perkhidmatan SUKARELA / KEBAJIKAN

Cth:
1.     Pelancongan
2.     Pengangkutan
3.     Telekomunikasi
4.     Perbankan
5.     Perdagangan
6.     Perkhidmatan

SKALA PERNIAGAAN
1.     Pasaran Domestik
1.    Tempatan,
2.   Negeri,
3.   Kebangsaan
2.     Pasaran Antarabangsa
1.    Zon
2.   Global

Tiada ulasan:

Catat Ulasan