Isnin, 8 Oktober 2018

Penting / Contoh Jawapan Bahagian A (50 Markah) : Bab 4

BAB 4: BAHAGIAN FUNGSIAN UTAMA

4 ASPEK PENTING DALAM CARTA ORGANISASI:
1. Pembahagian kerja
2. Hubungan antara ketua dengan pekerja
3. Jenis tugas
4. Hierarki pengurusan

PERANAN BAH. PENTADBIRAN
menjalankan URUSAN DALAMAN organisasi perniagaan
seperti  - mengurus,  menyimpan dan menerima REKOD.
menyediakan DOKUMEN syarikat dan menguruskan  program  - seperti mesyuarat.


PERANAN BAH. SUMBER MANUSIA
PERANCANGAN sumber manusia
LATIHAN dan pembangunan
Perkhidmatan pekerja dan KEBAJIKAN
Perhubungan INDUSTRI

PERANAN BAH. KEWANGAN
Membuat PERANCANGAN kewangan
MENGURUSKAN sumber kewangan mengikut peruntukan  yang ditetapkan
MENGAWAL kewangan setiap bahagian

BAH FUNGSIAN ICT

TUJUAN BAH. ICT
OPERASI organisasi lebih efektif dan efisien
Memudahkan KOMUNIKASI Dalaman (Intranet) dan Luaran (Internet)
Menyimpan MAKLUMAT dan data perniagaan
Mempercepat URUS NIAGA

PERANAN BAH F. ICT
KESELAMATAN sistem
pengguna yang DIBENARKAN sahaja boleh mengakses sistem
sistem simpanan yang penuh untuk menyimpan semula data kritikal dalam keadaan KECEMASAN
menolong pekerja MENYELESAIKAN masalah berkaitan dengan penggunaan perisian baharu
PERISIAN TERKINI mengikut perkembangan teknologi dan keperluan perniagaan
MEMBANTU pengguna yang berhadapan dengan masalah computer

PERANAN BAH F. R&D
Merancang aktiviti pembangunan produk baharu & penambahbaikan produk yang sedia ada.
merancang bagi menghasilkan produk yang dapat memenuhi KEPERLUAN DAN KEHENDAK pengguna.

PERANAN BAH. F. PEMBELIAN
menyediakan KONTRAK dengan pembekal
pembelian - selepas melalui beberapa proses utama dan mendapat KELULUSAN daripada pengurusan tertinggi.
MEMBAYAR PADA JUMLAH yang BERPATUTAN kepada pembekal.
menempah bekalan BAHAN MENTAH DAN STOK daripada pembekal.
TEMPAHAN AWAL - menyelesaikan masalah pembekalan atau penghantaran  barang.

TATACARA PEMBELIAN:
1. menerima tempahan belian daripada pengurus jualan
2. mencari pembekal yang sesuai
3. menerima sebut harga daripada pembekal-pembekal
4. menilai pembekal-pembekal
5. membuat pesanan pembelian
6. menerima barang daripada pembekal-pembekal

PERANAN BAH F. PENGELUARAN
MENGHASILKAN barang dan perkhidmatan
MEMENUHI keperluan dan kehendak
MENUKARKAN input kepada output

TUJUAN BAH F. PEMASARAN
melakukan pertukaran antara dua pihak, iaitu pembeli dan penjual.
memastikan  barang dan perkhidmatan - sampai kepada pengguna dengan cepat.
mencipta permintaan bagi sesuatu barang dan  perkhidmatan
meningkatkan  keuntungan kepada peniaga.

STRATERGI PEMASARAN
1. Sasaran pasaran (pengguna / bakal pelanggan)
2. Campuran pemasaran (4p)

EMPAT ELEMEN DALAM CAMPURAN PEMASARAN (4P):
1. PRODUK (Product)
2. HARGA (Price)
3. PENGAGIHAN / (Place)
4. PROMOSI (Promotion)

PERANAN BAH. F. PEMASARAN
mengemaskini dan mempromosikan BARANG dan perkhidmatan
menghasilkan dan mengedarkan BAHAN publisiti seperti katalog, risalah, poster
mendapatkan dan mengemaskinikan PROFIL pelanggan sedia ada - membuat sasaran pasaran
mempromosi - melalui PELBAGAI CARA pengiklanan dan kaedah promosi,
seperti: akhbar, televisyen, dalam talian, mel terus, penajaan serta pertunjukan dan pameran perdagangan
menjalankan penyeliaan pasaran untuk mendapatkan MAKLUM BALAS pasaran atau produk yang berpotensi untuk dipasarkan

PERANAN BAH F. PENGAGIHAN
memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabel sebelum dihantar pada waktu yang tepat
memeriksa semua tempahan dan bertindak jika berlaku perbezaan
melengkapkan penghantaran dokumen
menyediakan jadual pergerakan kenderaan
menyelesaikan masalah proses pengagihan
memenuhi kekurangan bekalan yang berlaku di sesuatu lokasi
mengambil dan mengagihkan tempahan seperti yang telah ditetapkan
membantu fungsian lain seperti pengeluaran dan jualan dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi

PERANAN BAH F. JUALAN
menjawab pertanyaan pelanggan berkaitan dengan barang yang dijual
seperti - jenis, spesifikasi, kualiti dan cara pemasangan dan penggunaan barang.
membuat jualan:
o secara bersemuka atau
o secara dalam talian .
menyediakan sebut harga atau jangkaan harga barang yang dikehendaki oleh pengguna.
melakukan rundingan (tawar menawar) dengan pengguna  berkaitan  dengan  diskaun  dan terma jual beli.
memberi nasihat  teknikal  kepada  pengguna .
merancang dan mengurus masa yang bersesuaian untuk membuat promosi jualan.
menyemak dan mengemaskini rekod pengguna - supaya mudah untuk menghubungi pengguna.

CARA BAHAGIAN FUNGSIAN KHIDMAT PELANGGAN DAPAT MEMBANTU PERNIAGAAN MENCAPAI MATLAMATNYA:
Dapat  memenuhi  keperluan  dan  kehendak  pelanggan
Mengelakkan  kurang  puas  hati  pelanggan  terhadap  produk perniagaan
Meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap jenama perniagaan
Dapat meningkatkan imej perniagaan di mata pengguna

LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN PRODUK BAHARU
1. Penjanaan Idea
2. Penyaringan Idea
3. Pembangunan Produk dan Pengujian Konsep
4. Pembangunan Strategi Pemasaran
5. Analisis Perniagaan
6. Pembangunan Produk
7. Ujian Pemasaran
8. Komersialisasi

TUJUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)
1. Membantu memudahkan sistem OPERASI
2. Memperoleh MAKLUMAT dengan mudah dan cepat
3. Memperluas SKOP perniagaan
4. Memudahkan aktiviti KEWANGAN dan perakaunan
5. Menjadikan  operasi perniagaan lebih EFEKTIF dan efisien
6. Meluaskan PASARAN perniagaan
7. Mewujudkan HUBUNGAN dan jaringan yang lebih luas
8. Mempercepatkan SISTEM PENGELUARAN dan pengedaran

APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PERNIAGAAN
1. e-pemasaran
2. e-dagang
3. e-government
4. e-banking
5. Penggunaan Iaman sosial
6. Penggunaan e-mel
KEPENTINGAN INTERAKSI DENGAN ORGANISASI LUAR:
1. mewujudkan JARINGAN  perniagaan
2. mengukuhkan HUBUNGAN baik sedia ada
3. menjalin KERJASAMA strategik
4. menambahkan  SUMBER  perniagaan

HUBUNGAN DAN INTERAKSI DENGAN ORGANISASI LUAR
1. lnteraksi dengan PEMBEKAL     (bahan mentah)
2. lnteraksi dengan  PELANGGAN (jual/beli)
3. lnteraksi dengan BANK               (urusan perbankan)
4. lnteraksi dengan AGENSI KERAJAAN (tander)

6 LANGKAH KOMUNIKASI
1. Penghantar
2. Enkod (encode)
3. Saluran
4. Dekod
5. Penerima
6. Maklum balas
7. Gangguan

ALIRAN BARANG DAN PERKHIDMATAN

1. Wujudkan Katalog dan Diedarkan
(Bahagian Fungsian Pemasaran Dan
Bahagian Fungsian Jualan)

2. Penerimaan Pesanan daripada Pengguna
(Bahagian Fungsian Jualan)

3. Jadual Pengeluaran yang Dipersetujui
(Bahagian Fungsian Jualan Dan
Bahagian Fungsian Pengeluaran)

4. Pesanan Bahan Mentah
(Bahagian Fungsian Pembelian)

5. Penerimaan lnvois Pembekal dan Pembayaran
(Bahagian Fungsian Kewangan)

6. Pengeluaran Item Barang dan Pengedaran
(Bahagian pengeluaran dan
bahagian fungsian pengagihan)

7. Penghantaran lnvois kepada Pembeli dan Penerimaan Bayaran

(Bahagian Fungsian Kewangan)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan