Ahad, 23 Februari 2020

ANALISIS OBJEKTIF SPM SEBENAR PERNIAGAAN: 2018 DAN 2019 : KEKERAPAN SUBTOPIK DAN KATA KUNCI YANG KELUAR EXAM

 SPM 2018
TING.
BAB
SOALAN
SUBTAJUK
Kekerapan
Kata-kunci
4
1
1
tujuan penubuhan OBBU
Tujuan
2
kelebihan perniagaan milikan tunggal
kelebihan
3
Ciri-ciri Perkongsian
ciri
4
Prinsip Koperasi
prinsip
5
Ciri milikan tunggal
ciri
6
Ciri-ciri Syarikat  Sdn Bhd  dan  Syarikat BHD?
ciri
7
Ciri-ciri francais
ciri
8
tanggungjawab francaisi dalam perniagaan francais
tanggungjawab
9
Ciri-ciri usahasama
ciri
10
Ciri-ciri syarikat Sdn Bhd
ciri
11
Ciri-ciri koperasi
ciri
12
Ciri-ciri usahasama
ciri
13
Aktiviti sektor primer
aktiviti
14
Bidang pekerjaan sektor sekunder
bidang
15
Klasifikasi – saiz perniagaan
saiz
2
16
Faktor dalaman dan luaran
Faktor
17
Punca/faktor berlaku inflasi
Faktor
18
Tindakan menangani pasaran tepu (jualan tidak berubah)
tindakan
4

19
Tugas/peranan bahagian pentadbiran
peranan
20
Peranan bahagian fungsian jualan
peranan
21
Peranan Bahagian ICT
peranan
22
kelebihan e-dagang kepada peniaga
kelebihan
23
risiko - peniaga menggunakan saluran Media sosial
Risiko / kelemahan
24
Peranan bahagian fungsian (B/F) sumber manusia
peranan
25
aliran  kerja  - BF Penyelidikan dan pembangunan (R&D)
Aliran kerja
26
Peranan BF R&D- tangani masalah kemerosotan jualan / kualiti
peranan
27
Contoh Jawatan - bahagian fungsian kewangan
contoh
28
Peranan bahagian fungsian pembelian
peranan
29
aplikasi teknologi maklumat – e-dagang (pembelian/tempahan)
aplikasi
30
Peranan BF ICT – jualan secara talian
peranan
31
Interaksi perniagaan – peniaga / pembekal
interaksi
32
Kepentingan interaksi  - perniagan dengan organisasi luar
kepentingan
5
1
33
Peranan - Pengurusan sumber manusia PSM
Peranan
34
aspek meningkatkan kecekapan pekerja
aspek
35
fungsi unit latihan dan pembangunan dalam PSM
Peranan/fungsi
3
36
Faktor - pihak bank untuk meluluskan sesuatu pinjaman
faktor
4
37
kepentingan penyata kewangan
kepentingan
6
38
Sebab iklan di TV - tidak mempamerkan harga produk
sebab
39
prestasi jualan - tindakan untuk memulihkan perniagaan
tindakan
40
Jenis media pengiklanan – Risalah/poster
jenis

SPM 2019
TING.
BAB
SOALAN
SUBTAJUK
Kekerapan
Kata-kunci
4
1
1
kelebihan bentuk pemilikan Synergy Power Berhad
Kelebihan sykt BHD
1
2
persamaan antara perniagaan bersaiz kecil dengan perniagaan bersaiz sederhana
Persamaan (kecil-sederhana)
1
3
aktiviti Perniagaan sektor sekunder
Aktiviti sektor ke-2
1
4
perkembangan sektor perniagaan di Malaysia (ke2 / ke3)
Perkembangan sektor
1
5
perkembangan sektor perniagaan di Malaysia
Perkembangan sektor
2
6
Peranan kerajaan mengatasi masalah pengangguran bermusim
Peranan kerajaan
2
7
persekitaran luaran yang boleh menjayakan sesebuah perniagaan
Faktor luaran (+ve)
2
8
gaya pengurusan yang ditunjukkan oleh Encik Abas
Gaya pengurusan - Autokratik
3
9
halangan dalaman yang boleh membantutkan pencapaian wawasan
Halangan dalaman (kemahiran teknikal)
4
10
fungsian pengurusan pelanggan
Peranan – BF. Pelanggan
4
11
fungsian penyelidikan dan pembangunan
Peranan – BF R&D
4
12
bahagian fungsian pembelian penting dalam organisasi perniagaan
Kepentingan – BF Pembelian
4
13
penggunaan teknologi maklumat penting dalam urusan perniagaan
Kepentingan - ICT
4
14
pengurus sumber manusia dapat menjaga kebajikan pekerja
Peranan – BF S.Manusia
5
1
15
faedah sistem penggajian sebuah perniagaan
Faedah - Penggajian
2
16
prosedur pengurusan sumber Fizikal Perniagaan
Prosedur – S Fizikal
2
17
Jenis sumber fizikal dalam operasi sesebuah perniagaan
Jenis - S. Fizikal
3
18
faktor yang akan dipertimbangkan oleh pihak bank untuk meluluskan sesuatu pinjaman
Faktor – lulus pinjaman
3
19
sumber pembiayaan luaran (overdraf)
Jenis – P. Luaran Overdraf
3
20
kelemahan sumber pembiayaan dalaman
Kelemahan – P. Dalaman
3
21
kelebihan pembiayaan sewa beli kepada usahawan
Kelebihan – P.L (Sewa beli)
3
22
Agensi pembiayaan kerajaan yang dimaksudkan oleh Mueez (TEKUN)
Jenis Pembiayaan Luaran (A. kerajaan / Tekun)
3
23
kelebihan pinjaman melalui agensi kerajaan berbanding pinjaman bank
Kelebihan – Agensi kerajaan
4
24
contoh kos berubah (bahan mentah)
Contoh - Kos berubah
4
25
menerangkan kos tetap
Maksud kos tetap
4
26
Kunci Kira-Kira Syarikat Cahaya Alam Sendirian Berhad.
(Kira ekuiti pemilik)  

Pengiraan.- ekuiti pemilik
4
27
Kira untung bersih perniagaan
Pengiraan - untung
4
28
Titik Pulang Modal (TPM)
Tandakan TPM (lorek)
4
29
Kira TPM
Pengiraan TPm
4
30
kesan yang ditunjukkan oleh nisbah kecairan yang tinggi
Kesan – kecairan Tinggi
5
31
peranan usahawan kepada masyarakat
Peranan usahawan
4
32
Alasan stok ini dikatakan stok yang berisiko tinggi
Alasan  - stok risiko tinggi
5
33
tindakan yang perlu Encik Husni lakukan selepas perniagaannya diisytiharkan bankrap
Tidakan – selepas bankrap
6
34
Maksud Rekod pembelian.
Maksud
6
35
tujuan nota kredit dikeluarkan
Tujuan
6
36
contoh ambilan oleh pemilik perniagaan
Contoh
6
37
penyata aliran tunai (baki akhir januari 2019) / pengiraan
Pengiraan
6
38
Contoh butiran (Terimaan Dan Bayaran) dalam Penyata aliran tunai
Contoh
6
39
Aktiviti dalam campuran pemasaran
aktiviti
6
40
Jenis saluran agihan dalam bahagian fungsian pengagihan
jenis


Tiada ulasan:

Catat Ulasan