Ahad, 23 Februari 2020

TEKNIK MENJAWAB DAN ANALISIS LENGKAP SOALAN ESEI KERTAS 2 (A,B,C) SPM SEBENAR TAHUN 2018

ANALISIS KERTAS 2: 3766/2
Bab
No soalan
Kata
Tugas
Rangka
Jawapan
Sub Tajuk /
Tugasan soalan
Maks
Mkh
Bahagian A (6 soalan / Jawab 5 soalan)

Tingkatan 4

1
1(a)
Huraikan

1F+1H+1C
·         Tujuan perniagaan
3
1
1(b)
Jelaskan

3H
·         Rakan Kongsi Berhad
3
1
1(c)(i)
Apakah

2H
·         Kelebihan bentuk pemilikan perniagaan Sdn Bhd
2
1
1(c)(ii)
Jelaskan 

2H
·         tindakan  Syarikat Sendirian Berhad untuk menembusi pasaran antarabangsa
2
2
2(a)
Jelaskan

2H
2H
·         Pengangguran bermusim
·         Pengangguran kitaran
2
2

2(b)
Bagaimanakah

2H
·         kerajaan mengatasi pengangguran
2
4
2(c)
Mengapakah
(kelebihan/
kepentingan)
4H
·         Kepentingan bahagian fungsian Sumber manusia kepada syarikat Berhad?
4
3
3(a)
Jelaskan


2H
2H
2H
·         tujuan sesebuah perniagaan menetapkan:
i.      Visi
ii.     Misi
iii.    Objektif

2
2
2
4
3(b)(i)
Apakah
F
·         Input pengeluaran
1
4
3(b)(ii)
Bagaimanakah
(kaedah/
Langkah /cara)

3H
·         pengurus bahagian dapat mengawal input pengeluaran untuk menghasilkan output yang menepati citarasa pelanggan            
3
Tingkatan 5

2
4(a)
Mengapakah
(kelebihan/
kebaikan/
kepentingan)
3H
·         pengurusan sumber teknologi amat diperlukan dalam menjalankan operasi sesebuah perniagaan
3
4
4(b)
Jelaskan
3H
·         kepentingan penyata kewangan syarikat kepada kerajaan.     
3
3
4(c)
Apakah
Beri alasan
1F+2H atau (pilihan)
·         jenis pembiayaan yang sesuai dipilih syarikat .
·         kelebihan jenis pembiayaan yang dipilih.      
4
5
5(a)
Huraikan
FHC
·         kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya.                 
3
4
5(b)
Mengapakah
3H
·         penyata bank penting kepada peniaga  
3
Tingkatan 4

3
5(c)(i)
5(c)(ii)
Apakah Jelaskan
1F
3H
·         Titik Pulang modal (kos tetap)
·         kesan kepada syarikat sekiranya pengeluaran berada di kawasan berlorek.                                        
1
3
Tingkatan 5

5
6(a)
Jelaskan
3H
·         kekuatan diri yang perlu dimiliki oleh seorang usahawan.       
3
6
6(b)
Jelaskan
3H
·         ciri-ciri fizikal sesuatu produk yang menarik perhatian pembeli. 
3
6
6(c)
Terangkan 
2F+2H
·         elemen  campuran pemasaran yang  terlibat  bagi   pemasaran barang
4

Bahagian B

Tingkatan 5

5
7(a)
Kemukakan alasan anda.                                                                        
8H
·         Anda berpendapat usahawan mengendalikan perniagaannya adalah bijak.
8
Tingkatan 4

1
7(b)
Mengapakah

7H
·         Usahawan (Puan Fatyha) menolak tawaran rakan kongsi (Puan Murni)
7
Tingkatan 5

4
8(a)
Manakah
1F

2H(kira)
2H(kira)
2H(kira)
(1F+5H)
·         Perniagaan yang menunjukkan prestasi yang lebih baik dengan menggunakan analisis nisbah asas.
i.      Nisbah Untung
ii.     Nisbah Kecairan
iii.    Nisbah kecekapan6
4
8(b)
Kemukakan bukti anda.                          
9H
·         Perniagaan yang menunjukkan prestasi yang lebih baik dengan menggunakan analisis nisbah asas
9
5
9(a)
Huraikan
2F+2H+2C
·         faktor penyumbang yang dapat membantu usahawan (Suzie) memulakan perniagaan tersebut.  
6
6
9(b)
Jelaskan
9H
·         akta dan peraturan untuk menubuhkan perniagaan tersebut serta implikasinya terhadap perniagaan
9
Bahagian C

Tingkatan 4

1
10(a)
Terangkan
2F+2H
·         klasifikasi perniagaan Tunggal (Lia Layer Enterprise (LLE))           
4
1
10(b)               
Bersetujukah anda
Beri alasan
1F+2H atau (pilihan)
·         cara pembungkusan yang digunakan syarikat perniagaan

4
1
10(c)               
Mengapakah
5H
·         Usahawan membuat keputusan menjadi Rakan kongsi Lelap                
5
2
10(d)
Apakah
Beri alasan
2H
·         trend perniagaan bagi syarikat

2
Tingkatan 5 (gabungan bab 1-6)

1-6
10(e)
Jelaskan
5H
·         Tindakan lain yang dimaksudkan oleh usahawan mencapai target jualan
5


1 ulasan:

  1. Minta izin ambil analisis ini yer cikgu saya nak gunakan untuk student2 saya

    BalasPadam