Sabtu, 27 Oktober 2012

DOA BUAH PINGGANG

Kombinasi Bacaannya ialah:

1. Surah Al-Fatihah

2. Selawat Syifa'

3. Selawat Tafrijiyyah

4. Surah Al-Mukminuun (Ayat :115-118)

5. Surah As-Syu'araa (Ayat: 130)

1 ulasan: