Rabu, 10 Oktober 2012

FORMAT KERTAS PD 3755/1 & 3755/2

FORMAT KERTAS 1 (3755/1): PERDAGANGAN
·         Jenis instrument             : Objektif
·         Jenis Item                          : Aneka Pilihan dan Gabungan
·         Bilangan Soalan             : 40 soalan - jawab semua
·         Jumlah markah               : 40
·         Tempoh ujian                  : 1 jam 15 minit
·         Wajaran Konstruk           : pengetahuan & kefahaman (60%), kemahiran (40%)
·         Cakupan Konteks           : bidang pembelajaran : tingkatan 4 & 5
·         Aras Kesukaran              : R : S : T        =          5 : 3 : 2
·         Alatan tambahan             : kalkulator saintifik
FORMAT KERTAS 2 (3755/2): PERDAGANGAN
1.    Jenis instrument                : Subjektif/Esei
2.    Jenis Item                         : Respons terhad dan struktur
3.    Bilangan Soalan                : Bahagian A               - 5 soalan (jawab 3 sahaja)
  Bahagian B               - 1 soalan (wajib jawab)
4.    Jumlah markah                 : Bahagian A               - 75 markah    (25 markah x 3 soalan)
-  25 markah    (25 markah x 1 soalan)
-  Jumlah: 100 markah
5.    Tempoh ujian                    : 2 jam
6.    Wajaran Konstruk             : Pengetahuan & kefahaman (20%), kemahiran (40%), Nilai (5%)
7.    Cakupan Konteks             : Bidang pembelajaran : Tingkatan 4 & 5
8.    Aras Kesukaran                : R : S : T         =          5 : 3 : 2
9.    Alatan tambahan               : kalkulator saintifik

10.  CADANGAN MASA : 30 Minit - bagi setiap soalan

PANDUAN MENJAWAB ESEI PEPERIKSAAN SPM

11.  LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENJAWAB SATU SOALAN DALAM KERTAS PEPERIKSAAN
MASA
LANGKAH-LANGKAH MENJAWAB

3 Minit
·         Baca soalan yang hendak dijawab – lebih dari sekali bagi memahami dengan betul.
·         Setelah membaca – pelajar perlu mencari perkataan arahan dalam soalan tersebut.


10 minit
·         Sediakan rangka jawapan bagi soalan yang dipilih.
·         Kepentingan menyediakan rangka jawapan ialah penyusunan fakta-fakta.
·         Memastikan fakta-fakta penting tidak tertinggal.
·         Menjawab mengikut soalan.


15 minit
·         Tulis jawapan – mengikut rangka yang telah dibuat
·         Jawapan – mesti tepat dan padat mengikut kehendak soalan.
·         Ingat – pemeriksa mahukan fakta – fakta / huraian yang berkaitan sahaja.
·         Tuliskan jawapan – merujuk kepada rangka jawapan yang telah dibuat.

12.  Setelah semua soalan telah selesai dijawab:
a.    Semak kembali jawapan , pastikan :
·   Butiran diri ditulis dengan lengkap
·   Jawapan ditulis dalam urutan yang betul

13.  Setelah segalanya telah selesai, pel;ajar boleh menyerahkan kertas-kertas jawapan kepada pengawas peperiksaan.
PENGERTIAN BAGI PERKATAAN ARAHAN
PERKATAAN ARAHAN
Penulisan Jawapan
MAKSUD
·         Berikan 
·         Namakan
·         Fakta
·         Berikan fakta (F) sahaja.
·         Tidak perlukan penjelasan / huraian fakta

·         Nyatakan dan
Terangkan
·         Fakta,
·         Huraian Fakta,
·         Contoh (jika perlu)
·         Memberikan fakta (F) dan huraian fakta (H)
·         bagi menerangkan tentang sesuatu perkara
·         dengan tujuan menjelaskan pemahaman kepada perkataan atau sesuatu perkara tersebut.

·         Jelaskan
·         Terangkan
·         Fakta,
·         Huraian Fakta,
·         Contoh (jika perlu)
·         Menerangkan tentang sesuatu perkara
·         dengan tujuan memberikan pemahaman kepada perkataan ataupun sesuatu perkara tersebut.

·         Bezakan
·         Buat jadual perbandingan
·         Fakta
·         Huraian Fakta
·         Contoh (jika perlu)
·         Memberikan ketidaksamaan antara 2 perkara
·         Bagaimanakah
·         Huraian
·         Contoh (jika perlu)
·         Menerangkan tentang langkah-langkah sesuatu perkara itu dijalankan
·         Beri alasan
·         Mengapakah
·         Huraian
·         Contoh (jika perlu)
·         Memberikan alasan-alasan tentang sesuatu perkara
·         Huraikan
·         Huraian
·         Contoh (jika perlu)
·         Menyatakan tentang sesuatu perkara yang diketahui
·         Nyatakan
·         Fakta

·         Menjelaskan sesuatu perkara itu dengan lebih terperinci
·         Hitungkan
·         Jalan kerja / pengiraan
·         Menunjukkan setiap cara pengiraan bagi mendapat jawapan dengan tepat
·         Tuliskan nota ringkas
·         Fakta / Huraian fakta
·         Menulis fakta yang tepat dan padat tentang sesuatu perkara yang ditanya


Tiada ulasan:

Catat Komen