Rabu, 10 Oktober 2012

SKEMA JAWAPAN SPM SEBENAR K1 2004 HINGGA 2011

KERTAS PEPERIKSAAN SPM 2004
Kertas 1

1 B

2 D

3 B

4 A

5 A

6 B

7 B

8 C

9 A

10 C

11 B

12 B

13 B

14 C

15 B

16 B

17 D

18 C

19 C

20 A

21 D

22 C

23 A

24 D

25 C

26 A

27 D

28 C

29 A

30 B

31 D

32 A

33 A

34 D

35 A

36 C

37 C

38 C

39 D

40 B


KERTAS  PEPERIKSAAN  SPM 2005
Kertas 1

1   D

7   A

13 B

19 D

25 C

31 D

37 D


2   B

8   A

14 A

20 C

26 B

32 C

38 D


3   C

9   D

15 B

21 D

27 C

33 B

39 C


4   C

10 A

16 D

22 D

28 D

34 A

40 A


5   D

11 C

17 B

23 B

29 A

35 B


6   C

12 A

18 A

24 B

30 D

36 B


KERTAS PEPERIKSAAN SPM 2006
Kertas 1
                
1   D 
2   A      
3  D
4   B      
5   A
6   C
7   A

8  C

9  A

10 B

11 C

12 C

13 A

14 B

15 C

16 D

17 C

18 C

19 D

20 B

21 D

22 A

23 C

24 A

25 D

26 B

27 B

28 A

29 B

30 D

31 C

32 D

33 A

34 B

35 C

36 D

37 D

38 C

39 A

40 BKERTAS PEPERIKSAAN SPM 2007
Kertas 1

1 B

2 B

3 D

4 A

5 D

6 A

7 D

8 B

9 C

10 B

11 C

12 A

13 B

14 C

15 A

16 C

17 D

18 A

19 D

20 B

.21 C

22 A

23 C

24 B

25 D

26 C

27 B

28 D

29 C

30 A

31 C

32 B

33 C

34 D

35 D

36 B

37  D    
38 A    
39 A    
40 D
KERTAS PEPERIKSAAN SPM 2008
Kertas

1

1 D

2 B

3 C

4 B

5 D

6 A

7 C

8 B

9 A

10 C

11 A

12 C

13 A

14 D

15 B

16 D

17 A

18 D

19 B

20 D

21 D

22 B

23 C

24 D

25 C
26 B
27 A
28 A 
29 C 
30 C

31 B
32 C
33 D
34 B 
35 C 
36 A

37 D
38 A
39 C
40 BKERTAS PEPERIKSAAN SPM 2009
Kertas 1

1 B
2 A

3 B

4 C

5 B

6 C
7 B

8 D

9 C

10 D

11 B

12 D
13 D
14 A

15 C

16 C

17 A

18 A
19 D
20 C

21 D

22 A

23 C
24 A
25 A

26 B

27 C

28 B

29 C

30 B

31 A
32 B

33 A

34 C

35 D

36 D

37 C

38 A

39 C

40 A

 
KERTAS PEPERIKSAAN SPM 2010
  Kertas 1

1. B

2.C

3.B

4.D

5.C

6.B
7.C

8. A

9.B

10. B

11. D

12.C
13. D

14. A

I5. A

16. D

17. A

18.B
19. C

20. A

21. C

22. C

23. C

24.C

25. A

26. B

27. C

28. D

29. B

30.D
31. D

32. C

33. D

34. B

35. A

36.B
37. D

38. B

39. B

40. A

KERTAS PEPERIKSAAN SPM 2011
Kertas 1

1.A         

2.B
3.A

4.D

5.D

6.C

7.C         

8.A
9.A

10.D

11.D

12.B

13.B        

14.D
I5.A

16.B

17.A

18.A

19.A       

20. D
21.B

22.B

23.D

24.A

25.D       

26.C
27.C

28.B

29.A

30.D

31 .C       

32 .C
33 .A

34. C

35 .C

36.A

37.D       

38.D
39.C

40.C

9 ulasan: