Isnin, 4 September 2017

1.0 TUJUAN PERNIAGAAN

TAHAP PENGUASAAN TP1 - TP6


1.1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

TAFSIRAN
1.   Mengenal pasti - tujuan perniagaan.
2.   1. Menghuraikan - bentuk pemilikan perniagaan.
      2. Mengklasifikasikan - sektor-sektor perniagaan.
3.    Mengaplikasikan  - pengetahuan berkenaan saiz dan skala perniagaan dengan contoh perniagaan dalam setiap sektor.
4.    Membandingkan - aspek kelebihan dan kelemahan dalam bentuk pemilikan perniagaan.
5.    Merumuskan - perkaitan jenis pemilikan perniagaan dengan saiz dan skala sesebuah perniagaan.
6.    Menghasilkan - kertas cadangan mengenai idea baharu untuk sesebuah perniagaan berkembang dalam pelbagai sektor perniagaan.

1.2 Trend Semasa Dalam Perniagaan

TAFSIRAN
1.    Menyatakan - peranan kerajaan dalam perniagaan untuk menangani isu tempatan, negara dan serantau.
2.    Menjelaskan - trend persekitaran perniagaan.
3.    Mengaplikasikan - peranan kerajaan terhadap trend persekitaran sesebuah perniagaan.
4.    Menganalisis - faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan.
5.    Menghubungkait - persekitaran perniagaan dengan peranan kerajaan untuk menangani isu semasa perniagaan.
6.    Menilai - tindak balas organisasi perniagaan terhadap perubahan persekitaran
Tiada ulasan:

Catat Komen