Isnin, 4 September 2017

2.0 ORGANISASI PERNIAGAAN

TAHAP PENGUASAAN TP1 - TP6


2.1 Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan

TAFSIRAN
1.    Menyatakan - maksud visi, misi dan objektif perniagaan.
2.    Menghuraikan - visi, misi dan objektif sesebuah perniagaan.
3.    Mengaplikasikan - ciri-ciri objektif perniagaan sebagai panduan kejayaan bagi sesebuah perniagaan.
4.    Menganalisis - objektif sesebuah perniagaan sama ada mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
5.    Menghubungkaitkan - faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif sesebuah perniagaan.
6.    Mencipta - visi, misi dan objektif sebuah perniagaan

2.2 Bahagian-Bahagian Fungsian Utama Dalam Organisasi Perniagaan

TAFSIRAN
1.    Menyenaraikan - bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan.
2.    Menerangkan - tujuan setiap bahagian fungsian.
3.    Mengaplikasikan - penggunaan teknologi maklumat untuk mengintegrasikan bahagian fungsian dalam dan luar organisasi.
4.    Menganalisis - bahagian-bahagian fungsian sesebuah organisasi perniagaan dengan organisasi luar, aliran maklumat dan aliran barang.
5.    Membuat rumusan - terhadap penglibatan bahagian-bahagian fungsian yang bersesuaian dalam sesebuah perniagaan.
6.    Menghasilkan rajah - aliran interaksi dan perkaitan bahagian fungsian dalam pembangunan produk dan pasaran baharu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan