Isnin, 4 September 2017

PENGENALAN PERNIAGAANA)    PENGENALAN PERNIAGAAN
Saya ________________________________________________ sedang menjalankan ________________________________ iaitu perniagaan yang aktiviti utamanya ialah menyediakan perkhidmatan. Di samping perkhidmatan, perniagaan saya juga menjual barang-barang seperti ____________________________, ___________________________, _______________________________, dan _______________________________.
            Baki stok barang niaga pada 1 Ogos 2017 adalah seperti berikut:
Bil
Jenis barang
Kuantiti
Kos seunit (RM)
Jumlah (RM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JUMLAH


            Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal. Perniagaan saya dibantu oleh 2 orang pekerja yang dibayar gaji RM___________ sebulan mengikut seksyen 2 Akta Kerja 1955.
Senarai penghutang saya adalah seperti berikut:
Bil
Nama Penghutang
Jumlah (RM)
1.


2.Senarai pemiutang saya pula adalah seperti berikut:
Bil
Nama Pemiutang
Jumlah (RM)
1.


2.
            Baki-baki aset dan liabiliti perniagaan saya pada 31 Julai 2017 adalah seperti berikut:

KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 JULAI 2017
ASET BUKAN SEMASA
RM
RM
EKUITI PEMILIK
RM
ModalLIABILITI SEMASA

Pemiutang


ASET SEMASA

Stok

Penghutang

Bank

Tunai
Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan ini kerana:
·         .
·         .

Saya yakin dengan kelebihan menjalankan perniagaan ini, saya dapat memperolehi:
·         .
·         .

Saya juga faham akan risiko yang berkemungkinan saya hadapi dalam menjalankan perniagaan ini seperti:
·         .
·         .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan